Reklama

POLCOLOR (PLT): Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 13

Raport bieżący nr 13/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Wiktora Marconi przesłane na postawie art. 69 Ustawy o ofercie o następującej treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ["Ustawa o ofercie”] informuję, że w wyniku dokonania na moją rzecz, przez mojego ojca p. Prospero Marconi darowizny, mój udział w ogólnej liczbie głosów w Polcolorit S.A. zwiększył się powyżej progu 5%.

Przedmiotowa darowizna dokonana została w formie aktu notarialnego w ten sposób, że odpowiednio w dniu 20 czerwca 2013 r. Prospero Marconi, darował mi prawo do 913.136 (dziewięćset trzynastu tysięcy stu trzydziestu sześciu) akcji po scaleniu i dematerializacji 9.131.357 (dziewięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz prawo własności 873.980 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (odpowiadających 87.398 akcjom po scaleniu), które to akcje w dniu 25 czerwca 2013 r. jako obdarowany przyjąłem.

W wyniku przyjęcia w ramach darowizny ww. akcji oraz w związku z rejestracją scalenia akcji Polcolorit S.A. przyjąłem w ramach darowizny łącznie 1.000.534 akcji zwykłych na okaziciela spółki Polcolorit S.A.

Przed przyjęciem akcji w ramach ww. darowizny oraz przed rejestracją przez sąd scalenia akcji Polcolorit S.A. posiadałem bezpośrednio 6.002.368 akcji stanowiących 3,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 6.002.368 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 2,84 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Wraz z podmiotami, co do których zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa się istnienie porozumienia, przed ww. zdarzeniem posiadałem łącznie 136 482 614 akcji Spółki (w tym 32.332.113 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących łącznie 76,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 168 814 724 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie, po przyjęciu ww. darowizny oraz wobec scalenia akcji Polcolorit S.A. posiadam bezpośrednio 1.600.771 akcji Spółki stanowiących 8,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 1.600.771 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 7,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Z uwagi na osobę darczyńcy przedmiotowa darowizna nie wpłynęła na zmianę wysokości łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów liczonej wraz z podmiotami, co do których zgodnie z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie domniemywa się istnienie porozumienia. Z podmiotami, o których mowa powyżej posiadam po scaleniu akcji łącznie 13.648.261 akcji Spółki (w tym 3.233.211 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu) stanowiących 76,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 16.881.472 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które stanowią 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto informuję, że nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcje Spółki, a także nie zawierałem umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-26BARBARA URBANIAK-MARCONIPREZES ZARZĄDUBARBARA URBANIAK-MARCONI
2013-06-26IRENEUSZ WOLFWICEPREZES ZARZĄDUIRENEUSZ WOLF

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »