Reklama

CUBEITG (CTG): Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2016 r. otrzymał od Pana Marka Girka, Pana Krzysztofa Bednarka oraz Mizarus Sp. z o. o. zawiadomienie z dnia 6 kwietnia 2016 r. o następującej treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1 pkt Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") Marek Girek wraz z Mizarus Sp. z o.o., w której Marek Girek posiada 100% udziałów, niniejszym zawiadamiają o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w CUBE.ITG S.A. ("Spółka", "Emitent").

Zwiększenie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku objęcia 1.509.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 Emitenta przez Mizarus Sp. z o. o. oraz rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 marca 2016 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii B2 Spółki, o której to rejestracji powzięto wiadomość w dniu 2 kwietnia 2016 roku.

Przed zmianą udziału Marek Girek posiadał bezpośrednio 834.990 oraz pośrednio (poprzez Mizarus Sp. z o.o.) 1.004.800 akcji Spółki, które stanowiły odpowiednio 9,90% i 11,91% jej kapitału zakładowego i dawały odpowiednio 834.990 oraz 1.004.800 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło odpowiednio 9,90% i 11,91% ogólnej liczby głosów w Spółce. Łącznie Marek Girek posiadał bezpośrednio i pośrednio 1.839.790 akcji Emitenta, które stanowiły 21,81% kapitału zakładowego i dawały 1.839.790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 21,81% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z objęciem akcji serii B2 przez Mizarus Sp. z o.o. oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, na dzień publikacji niniejszego raportu Marek Girek posiada bezpośrednio 834.990 oraz pośrednio (poprzez Mizarus Sp. z o. o.) 2.514.400 akcji Emitenta, które stanowią odpowiednio 8,40% i 25,29% jej kapitału zakładowego i dają odpowiednio 834.990 oraz 2.514.400 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,40% oraz 25,29% ogólnej liczby głosów Emitenta. Łącznie Marek Girek posiada bezpośrednio i pośrednio 3.349.390 akcji Emitenta, które stanowią 33,68% kapitału zakładowego i dają 3.349.390 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 33,68% ogólnej liczby głosów Emitenta. Zamiarem Marka Girka jest podjęcie działań w celu wypełnienia wymogów nałożonych na akcjonariusza przez art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie.

Marek Girek i Mizarus Sp. z o. o. są stronami porozumienia z Krzysztofem Bednarkiem dotyczącego zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Cube.ITG S.A. lub prowadzenia trwałej polityki wobec Cube.ITG ("Porozumienie"). Zawiadomienie o zawarciu Porozumienia zostało przekazane przez jego strony w dniu 28 grudnia 2015 r. W związku z powyższym działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie Marek Girek, Mizarus Sp. z o.o. oraz Krzysztof Bednarek jako strony Porozumienia niniejszym zawiadamiają o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem z art. 69 Ustawy o ofercie z dnia 19 stycznia 2016 r. Krzysztof Bednarek posiadał bezpośrednio na dzień przekazania ww. zawiadomienia 545.123 akcji Spółki, które stanowiły 6,46% jej kapitału zakładowego i dawały 545.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,46% ogólnej liczby głosów w Spółce. Od dnia przekazania ww. zawiadomienia Krzysztof Bednarek dokonał transakcji nabycia 73 akcji Spółki, w związku z czym na dzień przekazania niniejszego Krzysztof Bednarek posiada bezpośrednio 545.196 akcji Spółki, które stanowią 5,48% jej kapitału zakładowego i dają 545.196 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,48% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień 19 stycznia 2016 roku strony Porozumienia posiadały łącznie 2.384.913 akcji Spółki, które stanowiły 28,28% jej kapitału zakładowego i dawały 2.384.913 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 28,28% ogólnej liczby głosów w Spółce. W związku z nabyciem akcji przez Krzysztofa Bednarka, objęciem akcji Spółki przez Mizarus Sp. z o.o. oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia strony Porozumienia posiadają łącznie 3.894.586 akcji Spółki, które stanowią 39,17% jej kapitału zakładowego i dają 3.894.586 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 39,17% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zamiarem stron Porozumienia jest podjęcie działań w celu wypełnienia wymogów nałożonych na akcjonariuszy przez art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie.

Nie istnieją inne niż wskazany w zawiadomieniu, podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. Nie istnieje osoba trzecia, z którą którykolwiek z podmiotów dokonujących zawiadomienia zawarłby umowę w sprawie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-07Arkadiusz ZachwiejaWiceprezes ZarząduArkadiusz Zachwieja
2016-04-07Marek GirekWiceprezes ZarząduMarek Girek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »