Reklama

CUBEITG (CTG): Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Raport bieżący nr 83/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2015 r. wpłynęło do Spółki datowane na ten dzień zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki Pana Pawła Witkiewicza o następującej treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”) ja niżej podpisany Paweł Witkiewicz zawiadamiam o zmniejszeniu w dniu 15 grudnia 2015 r. mojego zaangażowania poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów w spółce CUBE.ITG S.A. ("Spółka”).

Zmiana udziału z głosach nastąpiła w wykonaniu umowy cywilnoprawnej, w ramach której w dniu w 4 grudnia 2015 r. złożyłem nieodwołalną i bezwarunkową ofertę, w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, sprzedaży 421.189 akcji CUBE.ITG S.A. na rzecz osoby zarządzającej spółką zależną od CUBE.ITG S.A. - Data Techno Park Sp. z o.o. Oferta została w tym samym dniu przyjęta. Tytuł prawny przeszedł na oblata w dniu 15 grudnia 2015 r. w wyniku dokonania na rachunku papierów wartościowych oblata zapisu tegoż przeniesienia oraz uznania rachunku bankowego oferenta kwotą ceny sprzedaży (niniejszym informuję, iż strony dokonały zmiany umowy w ten sposób, że zrezygnowały z realizacji planowanej dla jej wykonania transakcji pakietowej na rynku regulowanym, o zamiarze dokonania której poinformowałem w zawiadomieniu złożonym na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

Przed zbyciem akcji posiadałem 1.256.179 akcji spółki CUBE.ITG S.A. dających 1.256.179 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowiło 14,89 % kapitału zakładowego oraz 14,89 % w ogólnej liczbie głosów w CUBE.ITG S.A.

Po zbyciu akcji posiadam 834.990 akcji spółki CUBE.ITG S.A. dających 834.990 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowi 9,90 % kapitału zakładowego oraz 9,90 % w ogólnej liczbie głosów w CUBE.ITG S.A.

W najbliższym czasie zamierzam dokonać sprzedaż pozostałych posiadanych przeze mnie akcji Spółki – złożyłem w tym zakresie nieodwołalną i bezwarunkową ofertę, w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, sprzedaży 834.990 akcji CUBE.ITG S.A. na rzecz Pana Marka Girka – Wiceprezesa Zarządu Spółki. Oblat jest uprawniony do przyjęcia oferty do dnia 28 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o ofercie zawiadamiam, iż do dnia nabycia ww. 834.990 akcji CUBE.ITG S.A. przez Pana Marka Girka, ale nie później niż do 31 marca 2016 r., otrzymałem od ww. osoby zarządzającej spółką Data Techno Park Sp. z o.o. nieodwołalne pełnomocnictwo do wykonywania wszelkich praw z ww. 421.189 akcji CUBE.ITG S.A. w tym do głosowania z tych akcji według mojego uznania.

Jednocześnie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, przedstawiam zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce w związku z nabyciem instrumentu finansowego, z którego wynika bezwarunkowe prawo nabycia już wyemitowanych akcji Spółki – w związku ze sprzedażą ww. 421.189 akcji CUBE.ITG S.A., na rzecz osoby zarządzającej spółką zależną od CUBE.ITG S.A. - Data Techno Park Sp. z o.o., w dniu 15 grudnia 2015 r. otrzymałem od tej osoby nieodwołalną i bezwarunkową ofertę, w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, sprzedaży 421.189 akcji CUBE.ITG S.A. od w przypadku nienabycia przez Pana Marka Girka ww. 834.990 akcji CUBE.ITG S.A. Wymieniona oferta pozostaje ważna i wiążąca od 28 grudnia 2015 r. najpóźniej do 31 marca 2016 r., po którym to terminie oferta sprzedaży automatycznie wygasa.

W przypadku wykonania opcji kupna będę posiadał 1.256.179 akcji spółki CUBE.ITG SA dających 1.256.179 głosów na jej walnym zgromadzeniu, co stanowić będzie 14,89 % kapitału zakładowego oraz 14,89 % w ogólnej liczbie głosów w CUBE.ITG SA.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje CUBE.ITG S.A. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi miałbym zawartą umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji CUBE.ITG S.A.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Paweł WitkiewiczPrezes Zarządu
2015-12-15Rafał WnorowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »