Reklama

DEKPOL (DEK): Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący nr 20/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Dekpol S.A. ("Spółka”) informuje, że otrzymał od Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) zawiadomienie datowane na 7 czerwca 2019 r. o zmianie stanu posiadania akcji Spółki z art. 69 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści:

Reklama

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623, dalej: "Ustawa o ofercie"), Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Lartiq TFI S.A.” "Towarzystwo"), działając w imieniu funduszu inwestycyjnego Lartiq Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz”) zawiadamia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie (dalej: "Spółka") w związku z posiadaniem akcji Spółki łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, polegającej na zmniejszeniu tego udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

1 . Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

- Zmniejszenie przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 6 czerwca 2019 r. transakcji zbycia w dniu 4 czerwca 2019 r. 230 000 akcji Spółki; - Zmniejszenie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A. łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 6 czerwca 2019 r. transakcji zbycia w dniu 4 czerwca 2019 r. 250 000 akcji Spółki, z której to liczby Lartiq Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zbył 20 000 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

- Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 604 530 akcji Spółki, stanowiących 7,23% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 604 530 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 7,23% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A. łącznie posiadały 647 914 akcje Spółki, stanowiące 7,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 647 914 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 7,75% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Z powyższej liczby Lartiq Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał przed zmianą udziału 43 384 akcje Spółki, stanowiące 0,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 43 384 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 0,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

- Aktualnie, po zmianie udziału, Fundusz posiada 374 530 akcji Spółki, stanowiących 4,48% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 374 530 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 4,48% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- Aktualnie, po zmianie udziału, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A. łącznie posiadają 397 914 akcje Spółki, stanowiące 4,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 397 914 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 4,76% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Z powyższej liczby Lartiq Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 23 384 akcje Spółki, stanowiące 0,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 23 384 głosów w Spółce, co stanowi udział w wysokości 0,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Brak takich podmiotów.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:

Brak takich osób.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak takich głosów.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

- Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie, którą posiadał Fundusz, wynosiła 604 530, co dawało udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 7,23%; - Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o ofercie, którą łącznie posiadały fundusze inwestycyjne zarządzane przez Lartiq TFI S.A., wynosiła 647 914, co dawało udział w ogólnej liczbie głosów w wysokości 7,75%. Z powyższej liczby Lartiq Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 43 384 głosy w Spółce, co stanowiło udział w wysokości 0,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Dodatkowo informujemy, że liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 8 362 549, a ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest równa 8 362 549.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Rafał DietrichCzłonek ZarząduRafał Dietrich
2019-06-10Anna MikszaProkurent ŁącznyAnna Miksza

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »