Reklama

TRAVELPL (TVL): Otrzymanie zawiadomienia od Invia.cz, a.s. o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący nr 21/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent”, "Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2014 roku otrzymał od Invia.cz, a.s. z siedzibą w Pradze, w Republice Czeskiej, Senovážné námĕsti 1463/5, 110 00 Praha 1 ("Zawiadamiający”), na podstawie przepisu art. 69 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.; "Ustawa”), zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055057, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, zawartego w dniu 19 września 2011 r. pomiędzy Zawiadamiającym oraz Panem Jerzym Krawczykiem.

Reklama

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 19 maja 2014 r. Zawiadamiający wraz z p. Jerzym Krawczykiem rozwiązali porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, dotyczące zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, które zostało zawarte w dniu 19 września 2011 r. ("Porozumienie”).

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rozwiązaniem Porozumienia, Zawiadamiający posiadał 1.903.148 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień rozwiązania Porozumienia 80,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.903.148 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed rozwiązaniem Porozumienia, p. Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Spółki, posiadał 170.812 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień rozwiązania Porozumienia 7,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 170.812 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez strony Porozumienia przed dniem jego rozwiązania, wynosiła 2.073.960 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień rozwiązania Porozumienia 87,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.073.960 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 87,59% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Wskutek rozwiązania Porozumienia, liczba akcji posiadanych przez poszczególne strony Porozumienia nie uległa zmianie:

1) Zawiadamiający posiada 1.903.148 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień rozwiązania Porozumienia 80,37% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.903.148 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 80,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) Pan Jerzy Krawczyk, prezes zarządu Spółki, posiada 170.812 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień rozwiązania Porozumienia 7,21% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 170.812 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,21% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający nie wyklucza zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od Zawiadamiającego), jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki.

5. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki.

6. Informacje o osobach trzecich, z którymi Zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Nie dotyczy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-20Jerzy KrawczykPrezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: as`

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »