MIDAS (MDS): Otrzymanie zawiadomienia od spółek zależnych o wydaniu decyzji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku, otrzymał od spółki zależnej CenterNet S.A. ("CenterNet") oraz od spółki zależnej Mobyland Sp. z o.o. ("Mobyland") zawiadomienia o wydaniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ("UKE"), w dniu 13 czerwca 2011 roku, decyzji o unieważnieniu ("Decyzja") - w zakresie dotyczącym oceny oferty Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. - przetargu na dwie rezerwacje częstotliwości, z których każda obejmuje 49 dupleksowych kanałów radiowych z odstępem dupleksowym 95 MHz, z zakresu 1710 - 1730 MHz i 1805 - 1825 MHz, na obszarze całego kraju, do wykorzystywania w publicznej sieci telekomunikacyjnej, na okres do dnia 31 grudnia 2022 roku, którego wyniki Prezes UKE ogłosił w dniu 2 października 2007 roku ("Przetarg").

Reklama

W treści przesłanych zawiadomień, Zarządy CenterNet i Mobyland, poinformowały, iż w uzasadnieniu do Decyzji Prezes UKE stwierdził, że w świetle ustaleń wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego ("NSA") z 3.11.2011 r. sygn. II GSK 88/10 jedyną przyczyną uzasadniającą unieważnienie Przetargu jest popełnione w jego toku uchybienie proceduralne, polegające na niedopuszczeniu oferty złożonej przez Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. ("PTC Sp. z o.o.") do II etapu Przetargu z powodu dokonania w jego I etapie przez Komisję Przetargową nadmiernie rygorystycznej, naruszającej rażąco prawo oceny spełnienia w tej ofercie wymagań formalnych postępowania przetargowego. Prezes UKE wskazał przy tym, że przepisy ustawy z 16.07.2004 r. - Prawo telekomunikacyjne nie sprzeciwiają się unieważnieniu Przetargu jedynie w części, w zakresie obejmującym tylko te czynności przetargowe, na których podjęcie lub wyniki miało rzeczywisty wpływ wspomniane powyżej uchybienie. W konsekwencji Prezes UKE uznał wydanie rozstrzygnięcia unieważniającego Przetarg za usprawiedliwione co do zasady, jednakże ograniczył jego zakres do czynności związanych z oceną oferty PTC Sp. z o.o.

Zdaniem Zarządów CenterNet i Mobyland opisane powyżej rozstrzygnięcie Prezesa UKE oznacza, że nieważnością są dotknięte i w konsekwencji muszą być powtórzone jedynie tylko te czynności procedury przetargowej, które dotyczyły oferty złożonej przez PTC Sp. z o.o., natomiast pozostają ważne wszystkie inne czynności przetargowe, w tym w szczególności pozostają ważne czynności związane z oceną ofert złożonych przez innych oferentów niż PTC Sp. z o.o. . Upoważnia to, zdaniem Zarządów CenterNet i Mobyland, do stwierdzenia, że:

- po pierwsze - aktualnie pozostają nadal w mocy czynności dotyczące ustalenia przez Prezesa UKE listy określającej wyniki Przetargu, na której to liście spółki CenterNet S.A oraz Mobyland Sp. z o.o. zajmują dwie pierwsze pozycje upoważniające do nadania tym spółkom statusu podmiotów wyłonionych - tzn. uprawnionych - do uzyskania rezerwacji częstotliwości objętych Przetargiem,

- po drugie - lista, o której mowa powyżej, ulegnie wprawdzie w przyszłości korekcie związanej z koniecznością uwzględnienia w jej finalnej wersji wyników powtórzonej oceny oferty PTC Sp. z o.o., jednakże korekta ta może spowodować niekorzystną zmianę pozycji zajmowanych przez spółki CenterNet S.A. i Mobyland Sp. z o.o. jedynie wtedy, gdyby wyniki oceny merytorycznej oferty PTC Sp. z o.o. okazały się lepsze niż wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych przez spółki CenterNet i Mobyland, a ponadto nawet w tym ostatnim wypadku ewentualna korekta ustaleń listy nie może pozbawić przynajmniej jednej z ww. spółek uprawnień podmiotu wyłonionego do uzyskania rezerwacji częstotliwości będących przedmiotem Przetargu. W opinii Zarządów CenterNet i Mobyland, Decyzja stanowi pierwszy etap działań, skutkujących uchyleniem czynności kwestionowanych wyrokiem NSA, w konsekwencji czego możliwe będzie uniknięcie dochodzenia przez CenterNet i Mobyland ewentualnych roszczeń odszkodowawczych.

Zarząd Funduszu zastrzega, że Decyzja Prezesa UKE nie jest jeszcze ostateczna i w związku z tym jej skutki scharakteryzowane powyżej będą zachowywały aktualność pod warunkiem, że Decyzja nie zostanie przez uczestników Przetargu zaskarżona albo że po jej zaskarżeniu zostanie ona utrzymana w mocy w postępowaniu administracyjnym lub sądowym.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | UKE | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »