Reklama

CENTKLIMA (CKL): Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - raport 77

Raport bieżący nr 77/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka" lub "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od pana Marka Perendyka zawiadomienie sporządzone w dniu 30 kwietnia 2012 roku przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

Marek Perendyk w zawiadomieniu poinformował Spółkę, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku:

a) utracił 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, ale ponieważ równocześnie na podstawie tej samem transakcji spółka THESTONIA TRADING LIMITED z siedzibą w Nikozji, zarejestrowana i utworzona zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypru, wpisana do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek i Oficjalnego Syndyka pod numerem 302475 (dalej "TTL"), w której pan Marek Perendyk posiada i posiadał 100% udziałów i głosów, a więc która stanowiła tym samym podmiot zależny Marka Perendyka, osiągnęła 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, Marek Perendyk jako podmiot dominujący TTL osiągnął pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) TTL utraciło 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, ale ponieważ równocześnie na podstawie tej samej transakcji podmiot zależny w pełni od TTL - spółka SPIRCUS ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji, zarejestrowana i utworzona zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypru, wpisana do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek i Oficjalnego Syndyka pod numerem 303031 (dalej "SEL") osiągnęła 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, TTL osiągnęło pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

c) wobec zbycia przez TTL wszystkich udziałów w SEL, zarówno Marek Perendyk, jak i TTL utracili status podmiotu posiadającego pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce i obecnie ani pośrednio, ani bezpośrednio nie posiadają żadnych głosów

w Spółce.

Marek Perendyk poinformował, iż w celu utrzymania przejrzystość komunikatu, informował

o wszystkich wyżej wymienionych zmianach i stanowiących ich podstawę transakcjach

w jednym zawiadomieniu, oraz że w podanych w zawiadomieniu wartościach procentowych nie uwzględnia faktu, iż Spółka posiada akcje własne, a ogólną liczbę głosów odnosi do wszystkich akcji Spółki w tym głosów, które przypadają na akcje własne Spółki, a nie mogą być wykonywane.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Marek Perendyk podał następujące informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

a) 30 kwietnia 2012 roku jako jedyny wspólnik TTL Marek Perendyk uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego TTL poprzez emisję nowych 1000 udziałów,

a następnie dyrektorzy TTL uchwalili, iż te nowe 1000 udziałów zostaje przydzielone Markowi Perendykowi jako jedynemu wspólnikowi TTL. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2012 Marek Perendyk zawarł z TTL umowę, na podstawie której objął wszystkie nowo emitowane 1000 udziałów TTL i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych przez niego 2.236.586 akcji, które stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji aportu (dalej "Transakcja 1") TTL bezpośrednio osiągnęła próg 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, a Marek Perendyk utracił posiadane bezpośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, ale równocześnie osiągnął pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce jako podmiot dominujący TTL.

b) Następnie 30 kwietnia 2012 roku TTL podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego SEL poprzez emisję nowych 1000 udziałów SEL. 30 kwietnia 2012 roku dyrektorzy SEL uchwalili, iż nowo emitowane 1000 udziałów zostaje przydzielone jedynemu wspólnikowi SEL tj. TTL. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2012 TTL zawarła z SEL umowę, na podstawie której TTL objęła wszystkie nowo emitowane 1000 udziałów SEL i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych przez TTL 2.236.586 akcji Spółki, które stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji aportu (dalej "Transakcja 2") TTL utraciła 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz jednocześnie - jako podmiot dominujący SEL - osiągnęła pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zrealizowaniu Transakcji 2 Marek Perendyk nadal posiadał pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym od zrealizowania Transakcji 2 jako podmiot dominujący SEL.

c) Następnie 30 kwietnia 2012 roku TTL zbyła na podstawie umowy sprzedaży wszystkie udziały w SEL na rzecz utworzonej zgodnie z prawem szwedzkim spółki Lindab A.B. z siedzibą w BĂĽstad, Szwecja, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Szwecji pod numerem 556068-2022. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji sprzedaży udziałów (dalej "Transakcja 3") zarówno Marek Perendyk, jak i TTL utracili status podmiotu posiadającego pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce i obecnie ani pośrednio, ani bezpośrednio nie posiadają żadnych głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

a) Przed dokonaniem Transakcji 1 Marek Perendyk posiadał bezpośrednio 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

b) Po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed dokonaniem Transakcji 2, Marek Perendyk posiadał pośrednio - jako podmiot dominujący TTL - 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast TTL posiadała ten sam pakiet akcji Spółki bezpośrednio.

c) Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed dokonaniem Transakcji 3 zarówno Marek Perendyk, jak i TTL posiadali pośrednio (jako podmioty dominujące SEL) 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast SEL posiadała ten sam pakiet akcji Spółki bezpośrednio.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

a) Po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed przeprowadzeniem Transakcji 2 Marek Perendyk posiadał pośrednio - jako podmiot dominujący TTL - 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast TTL posiadała ten sam pakiet akcji Spółki bezpośrednio.

b) Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed przeprowadzeniem Transakcji 3 zarówno Marek Perendyk jak i TTL posiadali pośrednio (jako podmioty dominujące SEL) 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, natomiast SEL posiadała ten sam pakiet akcji Spółki bezpośrednio.

c) Po przeprowadzeniu Transakcji 3 ani Marek Perendyk, ani TTL nie posiadają ani pośrednio, ani bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia:

Poza opisanymi powyżej transakcjami, ani Marek Perendyk, ani TTL, ani SEL nie zamierzają nabywać ani bezpośrednio, ani pośrednio akcji Spółki, a tym samym zwiększać ich udział w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

5. Podmioty zależne od Marka Perendyka, posiadające akcje Spółki:

Przed przeprowadzeniem Transakcji 1 nie było podmiotów zależnych od pana Marka Peredyka, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed przeprowadzeniem Transakcji 2 spółka zależna Marka Peredyka: TTL posiadała 2.236.586 akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed przeprowadzeniem Transakcji 3 spółka zależna Marka Perendyka i zależna od TTL, tj. spółka SEL posiadała bezpośrednio 2.236.586 akcji Centrum Klima.

Po przeprowadzeniu Transakcji 3 nie ma spółek zależnych od Marka Perendyka, ani spółek zależnych od TTL, które posiadają akcje Spółki.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie (osoby, z którymi Marek Perendyk zawarł umowę na przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki):

Brak.

________________

Podpisy
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | klima | minimal

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »