Reklama

CENTKLIMA (CKL): Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - raport 78

Raport bieżący nr 78/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka" lub "Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od spółki Thestonia Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej "TTL") zawiadomienie sporządzone w dniu 30 kwietnia 2012 roku przekazane na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 2 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

TTL w zawiadomieniu poinformowała Spółkę, iż w dniu 30 kwietnia 2012 roku:

a) TTL osiągnęła próg 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) wobec wniesienia tytułem wkładu niepieniężnego przez TTL wszystkich posiadanych przez nią akcji Spółki do (opisanej w dalszej części zawiadomienia) spółki SEL, w której TTL posiada 100% udziałów i głosów, TTL utraciła 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce, ale równocześnie - jako podmiot dominujący SEL - osiągnęła pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce,

c) wobec zbycia przez TTL wszystkich udziałów w SEL, TTL utraciła status podmiotu posiadającego pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce i obecnie ani pośrednio, ani bezpośrednio nie posiada żadnych głosów w Spółce.

Aby utrzymać przejrzystość komunikatu, TTL informuje o wszystkich wyżej wymienionych zmianach i stanowiących ich podstawę transakcjach w jednym zawiadomieniu, a ponadto wskazuje, iż w poniżej podanych wartościach procentowych nie uwzględnia faktu, iż Spółka posiada akcje własne, a ogólna liczba głosów odnosi się do wszystkich akcji Spółki w tym głosów, które przypadają na akcje własne Spółki, a nie mogą być wykonywane.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, poniżej TTL podaje wymagane informacje:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

a) 30 kwietnia 2012 roku jedyny wspólnik TTL pan Marek Perendyk uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego TTL poprzez emisję nowych 1000 udziałów, a następnie dyrektorzy TTL uchwalili, iż te nowe 1000 udziałów zostaje przydzielone jedynemu wspólnikowi spółki, panu Markowi Perendykowi. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2012 TTL zawarła z panem Markiem Perendykiem umowę, na podstawie której pan Marek Perendyk objął wszystkie nowo emitowane 1000 udziałów TTL i pokrył je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych przez niego 2.236.586 akcji Spółki, które stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji aportu (dalej "Transakcja 1") TTL bezpośrednio osiągnęła próg 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

b) Następnie 30 kwietnia 2012 roku TTL podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, w której TTL posiada 100% udziałów i głosów, tj. spółki pod firmą SPIRCUS ENTERPRISES LIMITED, spółki zarejestrowanej i utworzonej zgodnie z przepisami prawa Republiki Cypru, z siedzibą w Nikozji, wpisanej do Rejestru Spółek prowadzonego przez Ministra Handlu, Przemysłu i Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek i Oficjalnego Syndyka pod numerem 303031 (dalej "SEL"), poprzez emisję nowych 1000 udziałów SEL. 30 kwietnia 2012 roku dyrektorzy SEL uchwalili, iż nowo emitowane 1000 udziałów zostaje przydzielone jedynemu wspólnikowi SEL tj. TTL. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia 2012 SEL zawarła z TTL umowę, na podstawie której TTL objęła wszystkie nowo emitowane 1000 udziałów SEL i pokryła je wkładem niepieniężnym w postaci posiadanych przez TTL 2.236.586 akcji Spółki, które stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji aportu (dalej "Transakcja 2") TTL jednocześnie utraciła 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz - jako podmiot dominujący SEL - osiągnęła pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce.

c) Następnie 30 kwietnia 2012 roku TTL zbyła na podstawie umowy sprzedaży wszystkie udziały w SEL utworzonej zgodnie z prawem szwedzkim spółce Lindab A.B. z siedzibą w BĂĽstad, Szwecja, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Szwecji pod numerem 556068-2022. W następstwie przeprowadzonej wyżej opisanej transakcji sprzedaży udziałów (dalej "Transakcja 3") TTL utraciła status podmiotu posiadającego pośrednio 26,26% ogólnej liczby głosów w Spółce i obecnie ani pośrednio, ani bezpośrednio nie posiada żadnych głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

a) Przed dokonaniem Transakcji 1 TTL nie posiadała żadnych akcji Spółki.

b) Po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed dokonaniem Transakcji 2, TTL posiadała bezpośrednio 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed dokonaniem Transakcji 3, TTL posiadała pośrednio (jako podmiot dominujący posiadający 100% udziałów i głosów w SEL) 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

a) Po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed przeprowadzeniem Transakcji 2 TTL posiadała bezpośrednio 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

b) Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed przeprowadzeniem Transakcji 3 TTL posiadała pośrednio (jako podmiot dominujący posiadający 100% udziałów i głosów w SEL) 2.236.586 akcji Spółki, z których można wykonywać 2.236.586 głosów, które to akcje stanowią 26,26% wszystkich akcji Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

c) Po przeprowadzeniu Transakcji 3 TTL ani pośrednio, ani bezpośrednio nie posiada żadnych akcji w Spółce.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia:

Poza opisanymi powyżej transakcjami, TTL nie zamierza nabyć ani bezpośrednio,

ani pośrednio akcji Spółki, a tym samym zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

5. Podmioty zależne od TTL, posiadające akcje Spółki:

Przed i po przeprowadzeniu Transakcji 1, a przed przeprowadzeniem Transakcji 2 nie było podmiotów zależnych TTL, które posiadałyby jakiekolwiek akcje Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji 2, a przed przeprowadzeniem Transakcji 3, podmiot zależny TTL, tj. SEL posiadała 2.236.586 akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji 3 nie ma spółek zależnych TTL, które posiadają akcje Spółki.

6. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie (osoby, z którymi TTL zawarła umowę na przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Centrum Klima):

Brak.

________________

Podpisy
Marek Perendyk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | klima | minimal

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »