Reklama

KREZUS (KZS): Otrzymanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów przez Emitenta

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Spółka Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent”) informuje, że w dniu 14 października 2015 roku Emitent otrzymał zezwolenie na zbieranie i transport odpadów zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, art. 43 ust.l, art. 44 oraz 233 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Emitenta z dnia 28 września 2015 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie i transport następujących odpadów:

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

Odpady metalowe

Inne niewymienione odpady

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

Inne niewymienione odpady

Inne niewymienione odpady

Inne niewymienione odpady

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

Inne niewymienione odpady

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

Nieprzerobione żużle z innych procesów

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

Zgary z hutnictwa żelaza

Inne niewymienione odpady

Odpadowe anody

Odpady tlenków glinu

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

Inne niewymienione odpady

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

Inne niewymienione odpady

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

Inne cząstki i pyły

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

Inne niewymienione odpady

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

Inne cząstki i pyły

Inne niewymienione odpady

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

Inne cząstki i pyły

Inne niewymienione odpady

Cząstki i pyły

Inne żużle

Zgary inne niż wymienione w 10 08 10

Odpadowe anody

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

Inne niewymienione odpady

Wybrakowane wyroby żeliwne

Inne niewymienione odpady

Zgary i żużle odlewnicze

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

Inne niewymienione odpady

Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

Inne niewymienione odpady

Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

Inne niewymienione odpady

Inne niewymienione odpady

Cynk twardy

Popiół cynkowy

Inne niewymienione odpady

Opady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów

Cząstki i pyły żelaza i jego stopów

Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

Cząstki i pyły metali nieżelaznych

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

Odpady spawalnicze

Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

Inne niewymienione odpady

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z drewna

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Zmieszane odpady opakowaniowe

Opakowania ze szkła

Metale żelazne

Metale nieżelazne

Inne niewymienione odpady

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

Baterie i akumulatory ołowiowe

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

Tworzywa sztuczne

Miedź, brąz, mosiądz

Aluminium

Ołów

Cynk

Żelazo i stal

Cyna

Mieszaniny metali

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

Odpady żelaza i stali

Odpady metali nieżelaznych

Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

Papier i tektura

Metale żelazne

Metale nieżelazne

Tworzywa sztuczne i guma

Minerały ( np. piasek, kamienie)

Emitent określił miejsce zbierania i magazynowania odpadów, którym będzie budynek magazynowy zlokalizowany na nieruchomości przy ul Włocławskiej 187 w Toruniu (dz. nr 61 i 62, obr. 76).

Emitent zobowiązał się do zachowania następujących warunków podczas zbierania odpadów: odpady gromadzone będą selektywnie we wskazanym wyżej budynku magazynowym, posiadającym szczelną, betonową posadzkę, zabronione jest magazynowanie odpadów poza tym obiektem, odpady zbierane będą w opakowaniach (pojemnikach, kontenerach, workach big-bag, itp.), opakowania magazynowe wykonane muszą być z materiału o odpowiedniej gęstości, odpornego na działanie substancji zawartych w magazynowanych odpadach, odpady o drobnej frakcji oraz odpady o konsystencji płynnej należy magazynować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w sposób, który wykluczy możliwość ich niekontrolowanego wprowadzenia do środowiska, odpady poddawane mogą być w miejscu zbierania sortowaniu i przepakowywaniu w celu przygotowania ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, ewentualne zanieczyszczenia wydzielone z przyjętych odpadów należy gromadzić w odrębnych opakowaniach i przekazywać do zagospodarowania na zasadach określonych w ustawie o odpadach, miejsce zbierania odpadów należy wydzielić i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, należy prowadzić ewidencję zbieranych odpadów, przyjęty sposób magazynowania odpadów nie może powodować zanieczyszczenia środowiska, zebrane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenia właściwego organu na ich zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie. Emitent będzie prowadził działalności w zakresie transportu odpadów na terenie całego kraju. Emitent zobowiązał się do zachowania następujących warunków podczas transportu odpadów: odpady transportowane będą w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska podczas ich przewożenia oraz załadunku i rozładunku, odpady należy transportować pojazdami o zamkniętej lub zabezpieczonej plandeką skrzyni ładunkowej bądź w opakowaniach transportowych, w sposób wykluczający możliwość rozproszenia ładunku i wymieszania się odpadów różnych rodzajów, wnioskodawca posiadać musi tytuł prawny do pojazdów wykorzystywanych w działalności transportowej. Transportowane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wskazanym przez zlecającego usługę transportu. Niniejsze zezwolenie ważne jest do dnia 14 października 2025 roku. Emitent zamieszcza w załączniku skan niniejszej decyzji.

Niniejsza informacja uznana została za istotną z uwagi na jej znaczenie dla realizacji przyszłej strategii rozwoju Emitenta. 


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-15Jacek PtaszekPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: krezus

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »