Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1 kwartał oku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2014 (31.03.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 508 32 279 8 953 7 734
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 644 6 973 2 541 1 671
Zysk (strata) brutto 8 448 5 055 2 017 1 211
Zysk (strata) netto 6 779 4 065 1 618 974
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 360 21 855 2 234 5 236
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 724) (21 373) (3 037) (5 121)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 145 (2 843) 751 (681)
Przepływy pieniężne netto, razem (219) (2 361) (52) (566)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,68 0,41 0,16 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,68 0,41 0,16 0,10
Aktywa, razem 580 217 577 388 139 097 139 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 292 845 295 968 70 205 71 366
Zobowiązania długoterminowe 206 131 203 449 49 416 49 057
Zobowiązania krótkoterminowe 72 478 76 965 17 375 18 558
Kapitał własny 287 372 281 420 68 893 67 858
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 397 2 411
Liczba akcji (w szt.)10000000100000001000000010000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,74 28,14 6,89 6,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,74 28,14 6,89 6,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,5 - 0,12
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1 kwartał oku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2014 (31.03.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 764 23 391 8 059 5 604
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 766 1 463 1 376 351
Zysk (strata) brutto 6 846 2 635 1 634 631
Zysk (strata) netto 5 495 2 113 1 312 506
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 206 4 672 527 1 119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 510) (6 187) (1 554) (1 482)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 843 (249) 917 (60)
Przepływy pieniężne netto, razem (461) (1 764) (110) (423)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,55 0,21 0,13 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,55 0,21 0,13 0,05
Aktywa, razem 365 367 370 985 87 591 89 454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 574 82 687 17 159 19 938
Zobowiązania długoterminowe 969 150 232 36
Zobowiązania krótkoterminowe 52 438 58 527 12 571 14 112
Kapitał własny 293 793 288 298 70 432 69 516
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 397 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,38 28,83 7,04 6,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,38 28,83 7,04 6,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »