Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały roku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3 kwartału 2014 (30.09.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 187 104 297 30 904 24 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 579 18 210 6 119 4 312
Zysk (strata) brutto 18 508 11 591 4 427 2 745
Zysk (strata) netto 14 930 9 296 3 572 2 201
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 51 199 46 396 12 248 10 986
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (43 134) (43 275) (10 318) (10 247)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 389) 2 776 (571) 657
Przepływy pieniężne netto, razem 5 676 5 897 1 358 1 396
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,49 0,93 0,36 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,49 0,93 0,36 0,22
Aktywa, razem 589 195 577 388 141 108 139 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 298 606 295 968 71 514 71 366
Zobowiązania długoterminowe 197 200 203 449 47 228 49 057
Zobowiązania krótkoterminowe 86 551 76 965 20 728 18 558
Kapitał własny 290 589 281 420 69 594 67 858
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 395 2 411
Liczba akcji (w szt.)10000000100000001000000010000000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 28,14 6,96 6,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 28,14 6,96 6,79
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 - 0,12 -
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3 kwartały oku 2014 i 2013, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3 kwartału 2014 (30.09.2014) oraz na koniec roku 2013 (31.12.2013)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 124 611 89 273 29 809 21 139
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 191 2 107 1 720 499
Zysk (strata) brutto 11 042 4 734 2 641 1 121
Zysk (strata) netto 9 010 3 772 2 155 893
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 497 3 865 6 339 915
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (29 329) (21 435) (7 016) (5 076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 702 22 324 1 603 5 286
Przepływy pieniężne netto, razem 3 870 4 754 926 1 126
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 0,38 0,22 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,90 0,38 0,22 0,09
Aktywa, razem 379 467 370 985 90 879 89 454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 168 82 687 20 876 19 938
Zobowiązania długoterminowe 926 150 222 36
Zobowiązania krótkoterminowe 67 935 58 527 16 270 14 112
Kapitał własny 292 299 288 298 70 003 69 516
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 395 2 411
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,23 28,83 7,00 6,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,23 28,83 7,00 6,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 - 0,12 -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »