Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1 kwartał roku 2015 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2015 (31.03.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.12.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35 193 37 508 8 482 8 953
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 941 10 644 1 914 2 541
Zysk (strata) brutto 5 586 8 448 1 346 2 017
Zysk (strata) netto 4 525 6 779 1 091 1 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 014) 9 360 (5 547) 2 234
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 665) (12 724) (4 740) (3 037)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 42 401 3 145 10 220 751
Przepływy pieniężne netto, razem (278) (219) (67) (52)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 0,68 0,11 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 0,68 0,11 0,16
Aktywa, razem 661 472 610 013 161 769 143 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 357 504 317 644 87 431 74 524
Zobowiązania długoterminowe 222 896 201 427 54 511 47 258
Zobowiązania krótkoterminowe 119 277 102 466 29 170 24 040
Kapitał własny 303 968 292 369 74 338 68 594
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,40 29,24 7,43 6,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,40 29,24 7,43 6,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1 kwartał roku 2015 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec kwartału 2015 (31.03.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.03.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 779 33 764 12 962 8 059
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 147 5 766 276 1 376
Zysk (strata) brutto 1 757 6 846 423 1 634
Zysk (strata) netto 1 393 5 495 336 1 312
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 561 2 206 1 099 527
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 655) (6 510) (3 773) (1 554)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9 112 3 843 2 196 917
Przepływy pieniężne netto, razem (1 982) (461) (478) (110)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,55 0,03 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,14 0,55 0,03 0,13
Aktywa, razem 422 249 365 367 103 265 85 721
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 130 708 71 574 31 966 16 792
Zobowiązania długoterminowe 571 969 140 227
Zobowiązania krótkoterminowe 115 031 52 438 28 132 12 303
Kapitał własny 291 541 293 793 71 299 68 928
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 446 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,15 29,38 7,13 6,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,15 29,38 7,13 6,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »