Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1 kwartał roku 2016 i 2015, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2016 (31.03.2016), oraz na koniec roku 2015 (31.12.2015)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31 473 35 193 7 225 8 482
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 384 7 941 2 384 1 914
Zysk (strata) brutto 7 408 5 586 1 701 1 346
Zysk (strata) netto 6 111 4 525 1 403 1 091
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 278 (23 014) 4 196 (5 547)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20 200) (19 665) (4 637) (4 740)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 822) 42 401 (648) 10 220
Przepływy pieniężne netto, razem (4 744) (278) (1 089) (67)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 0,45 0,14 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,61 0,45 0,14 0,11
Aktywa, razem 778 078 778 921 182 288 182 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 466 551 473 463 109 303 111 102
Zobowiązania długoterminowe 332 325 328 648 77 857 77 120
Zobowiązania krótkoterminowe 113 248 124 566 26 532 29 231
Kapitał własny 311 527 305 462 72 984 71 680
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 343 2 347
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,15 30,55 7,30 7,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,15 30,55 7,30 7,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1 kwartał roku 2016 i 2015, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1 kwartału 2016 (31.03.2016), oraz na koniec roku 2015 (31.12.2015)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 14 346 53 779 3 293 12 962
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 235) 1 147 (284) 276
Zysk (strata) brutto 1 114 1 757 256 423
Zysk (strata) netto 1 270 1 393 292 336
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 868 4 561 7 086 1 099
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (32 735) (15 655) (7 515) (3 773)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (315) 9 112 (72) 2 196
Przepływy pieniężne netto, razem (2 182) (1 982) (501) (478)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,13 0,14 0,03 0,03
Aktywa, razem 415 061 426 274 97 240 100 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 123 086 135 569 28 837 31 813
Zobowiązania długoterminowe 24 046 23 994 5 633 5 630
Zobowiązania krótkoterminowe 83 787 92 887 19 630 21 797
Kapitał własny 291 975 290 705 68 404 68 217
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 343 2 347
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,20 29,07 6,84 6,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,20 29,07 6,84 6,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »