PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały roku 215 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2015 (30.09.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.12.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 591 129 187 24 670 30 904
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 452 25 579 5 880 6 119
Zysk (strata) brutto 16 113 18 508 3 875 4 427
Zysk (strata) netto 13 006 14 930 3 128 3 572
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 264 51 199 5 113 12 248
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (119 698) (43 134) (28 784) (10 318)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 96 958 (2 389) 23 316 (571)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 476) 5 676 (355) 1 358
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,30 1,49 0,31 0,36
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,30 1,49 0,31 0,36
Aktywa, razem 743 036 610 013 175 302 143 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 441 396 317 644 104 137 74 524
Zobowiązania długoterminowe 277 085 201 427 65 372 47 258
Zobowiązania krótkoterminowe 146 095 102 466 34 468 24 040
Kapitał własny 301 640 292 369 71 165 68 594
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 359 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,16 29,24 7,12 6,86
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,16 29,24 7,12 6,86
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3 kwartały 2015 i 2014, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2015 (30.09.2015) oraz na koniec roku 2014 (31.12.2014)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 183 477 124 611 44 121 29 809
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 560 7 191 1 577 1 720
Zysk (strata) brutto 6 795 11 042 1 634 2 641
Zysk (strata) netto 5 420 9 010 1 303 2 155
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 957 26 497 2 635 6 339
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 029) (29 329) (7 462) (7 016)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 811 6 702 4 283 1 603
Przepływy pieniężne netto, razem (2 261) 3 870 (544) 926
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,54 0,90 0,13 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,54 0,90 0,13 0,22
Aktywa, razem 442 611 403 799 104 424 94 737
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 026 113 642 35 867 26 662
Zobowiązania długoterminowe 466 705 110 165
Zobowiązania krótkoterminowe 135 077 99 063 31 868 23 242
Kapitał własny 290 585 290 157 68 557 68 075
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 359 2 346
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 29,02 6,86 6,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,06 29,02 6,86 6,81
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - 0,50 - 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »