Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 1. kwartał roku 2018 i 2017, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1. kwartału 2018 (31.03.2018) oraz na koniec roku 2017 (31.12.2017)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 556 43 134 12 339 10 057
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 984 9 855 3 347 2 298
Zysk (strata) brutto 11 695 6 832 2 799 1 593
Zysk (strata) netto 10 862 5 758 2 600 1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 951 17 170 946 4 003
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 040) (6 925) (2 164) (1 615)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (981) (11 873) (235) (2 768)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 070) (1 628) (1 453) (380)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,09 0,58 0,26 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,09 0,58 0,26 0,13
Aktywa, razem 861 302 815 288 204 658 195 471
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 506 680 500 001 120 394 119 878
Zobowiązania długoterminowe 344 872 353 821 81 947 84 831
Zobowiązania krótkoterminowe 161 808 146 180 38 448 35 048
Kapitał własny 354 622 315 287 84 263 75 592
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 376 2 398
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,46 31,53 8,43 7,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,46 31,53 8,43 7,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 1. kwartał roku 2018 i 2017, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 1. kwartału 2018 (31.03.2018) oraz na koniec roku 2017 (31.12.2017)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 672 24 885 7 341 5 802
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (85) (2 086) (20) (486)
Zysk (strata) brutto 1 113 1 813 266 423
Zysk (strata) netto 2 058 2 098 493 489
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 219) 6 624 (1 249) 1 544
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 271) (4 251) (1 979) (991)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 450 (2 334) 1 783 (544)
Przepływy pieniężne netto, razem (6 040) 39 (1 446) 9
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,21 0,05 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,21 0,05 0,05
Aktywa, razem 440 893 427 799 104 763 102 568
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 836 141 862 36 316 34 012
Zobowiązania długoterminowe 43 259 38 854 10 279 9 315
Zobowiązania krótkoterminowe 109 577 103 008 26 037 24 697
Kapitał własny 288 057 285 937 68 446 68 555
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 376 2 398
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,81 28,59 6,85 6,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,81 28,59 6,85 6,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »