Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-07-01 do 2015-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały roku 2016 i 2015, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2016 (30.09.2016) oraz na koniec roku 2015 (31.12.2015)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 920 102 591 27 220 24 670
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 096 24 452 8 033 5 880
Zysk (strata) brutto 24 810 16 113 5 679 3 875
Zysk (strata) netto 20 221 13 006 4 629 3 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 151 21 264 9 190 5 113
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 531) (119 698) (3 097) (28 784)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 937) 96 958 (3 190) 23 316
Przepływy pieniężne netto, razem 12 683 (1 476) 2 903 (355)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,02 1,30 0,46 0,31
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,02 1,30 0,46 0,31
Aktywa, razem 795 568 778 921 184 501 182 781
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 479 062 473 463 111 100 111 102
Zobowiązania długoterminowe 330 093 328 648 76 552 77 120
Zobowiązania krótkoterminowe 124 425 124 566 28 856 29 231
Kapitał własny 316 506 305 458 73 401 71 679
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 319 2 347
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,65 30,55 7,34 7,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,65 30,55 7,34 7,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,75 0,50 0,17 0,12
Wybrane dane ze SKRÓCONEJ INFORMACJI FINANSOWEJ Jednostki Dominującej Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3 kwartały roku 2016 i 2015, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2016 (30.09.2016) oraz na koniec roku 2015 (31.12.2015)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 71 966 183 477 16 473 44 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 779) 6 560 (636) 1 577
Zysk (strata) brutto 1 479 6 795 339 1 634
Zysk (strata) netto 1 648 5 420 377 1 303
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 441 10 957 7 883 2 635
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 608 (31 029) 597 (7 462)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28 622) 17 811 (6 551) 4 283
Przepływy pieniężne netto, razem 8 427 (2 261) 1 929 (544)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,16 0,54 0,04 0,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,16 0,54 0,04 0,13
Aktywa, razem 395 321 426 274 91 679 100 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 445 135 569 25 613 31 813
Zobowiązania długoterminowe 21 986 23 994 5 099 5 630
Zobowiązania krótkoterminowe 72 391 92 887 16 788 21 797
Kapitał własny 284 876 290 705 66 066 68 217
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 319 2 347
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,49 29,07 6,61 6,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,49 29,07 6,61 6,82
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,75 0,50 0,17 0,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »