PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3 kwartały 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2019 (30.09.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 191 456 153 727 44 436 36 141
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39 102 33 666 9 075 7 915
Zysk (strata) brutto 33 786 25 330 7 842 5 955
Zysk (strata) netto 26 405 19 054 6 128 4 480
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 814 13 428 6 455 3 157
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 994 (19 398) 2 552 (4 560)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43 034) (2 403) (9 988) (565)
Przepływy pieniężne netto, razem (4 226) (8 373) (981) (1 968)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,64 1,91 0,61 0,45
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,64 1,91 0,61 0,45
Aktywa, razem 909 465 913 648 207 944 212 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 974 557 693 121 633 129 696
Zobowiązania długoterminowe 369 117 344 017 84 397 80 004
Zobowiązania krótkoterminowe 131 202 165 317 29 999 38 446
Kapitał własny 377 491 355 955 86 311 82 780
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 286 2 326
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,63 8,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,63 8,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3. kwartały 2019 i 2018 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2019 (30.09.2019) oraz na koniec roku 2018 (31.12.2018)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 318 102 062 30 014 23 995
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 901 (6 522) 209 (1 533)
Zysk (strata) brutto 14 850 83 3 447 20
Zysk (strata) netto 12 892 (1 542) 2 992 (363)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 028) (17 426) (3 024) (4 097)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 28 303 (7 344) 6 569 (1 727)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18 394) 17 627 (4 269) 4 144
Przepływy pieniężne netto, razem (3 119) (7 143) (724) (1 679)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,29 (0,15) 0,30 (0,04)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,29 (0,15) 0,30 (0,04)
Aktywa, razem 458 030 458 261 104 726 106 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 549 176 672 37 395 41 087
Zobowiązania długoterminowe 74 338 64 532 16 997 15 007
Zobowiązania krótkoterminowe 89 211 112 140 20 398 26 079
Kapitał własny 294 481 281 589 67 331 65 486
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 286 2 326
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,45 28,16 6,73 6,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,45 28,16 6,73 6,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »