Reklama

PANOVA (NVA): P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach I-X zaprezentowano za 3. kwartały 2020 i 2019 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2020 (30.09.2020) oraz na koniec roku 2019 (31.12.2019)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 371 191 456 25 071 44 436
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 865 39 102 5 372 9 075
Zysk (strata) brutto 17 310 33 786 3 897 7 842
Zysk (strata) netto 13 211 26 405 2 974 6 128
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 65 674 27 814 14 784 6 455
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 683) 10 994 (4 881) 2 552
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (39 758) (43 034) (8 950) (9 988)
Przepływy pieniężne netto, razem 4 233 (4 226) 953 (981)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,32 2,64 0,30 0,61
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 2,64 0,30 0,61
Aktywa, razem 836 770 899 269 184 848 211 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 442 154 505 259 97 675 118 647
Zobowiązania długoterminowe 344 749 341 121 76 157 80 104
Zobowiązania krótkoterminowe 97 405 164 138 21 517 38 544
Kapitał własny 394 616 394 010 87 173 92 523
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 209 2 348
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,46 39,40 8,72 9,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,46 39,40 8,72 9,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za 3. kwartały 2020 i 2019 roku, pozostałe dane zaprezentowano na koniec 3. kwartału 2020 (30.09.2020) oraz na koniec roku 2019 (31.12.2019)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 61 126 129 318 13 760 30 014
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 487 901 110 209
Zysk (strata) brutto 1 667 14 850 375 3 447
Zysk (strata) netto 1 240 12 892 279 2 992
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 332 (13 028) 11 330 (3 024)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 327) 28 303 (1 875) 6 569
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (45 156) (18 394) (10 165) (4 269)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 151) (3 119) (709) (724)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 1,29 0,03 0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,12 1,29 0,03 0,30
Aktywa, razem 389 111 483 383 85 957 113 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 226 175 880 15 955 41 301
Zobowiązania długoterminowe 17 274 60 418 3 816 14 188
Zobowiązania krótkoterminowe 54 952 115 462 12 139 27 113
Kapitał własny 316 885 307 503 70 002 72 209
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 209 2 348
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,69 30,75 7,00 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 31,69 30,75 7,00 7,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »