PAMAPOL (PMP): PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów402 918370 75293 51587 164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej- 2 041784- 474184
Zysk (strata) brutto- 6 181- 3 361-1 435- 790
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej- 6 535- 2 714- 1 517- 638
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 6 61211 914- 1 5352 801
Przepływy pieniężne z działaności inwestycyjnej- 11 777- 6 994- 2 733- 1 644
Przepływy pieniężne z działalności finansowej970- 2 280225- 536
Przepływy pieniężne netto, razem- 17 4192 640- 4 043621
Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)- 0,19- 0,08- 0,04- 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR)- 0,19- 0,08- 0,04- 0,02
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2019 i 31 grudnia 2018na 30.09.2019na 31.12.2018na 30.09.2019na 31.12.2018
Aktywa razem343 922337 56478 63678 503
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe79 70066 55418 22315 478
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe166 359166 58330 03738 740
Kapitał własny97 863104 42722 37624 285
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej97 294103 93822 24624 172
Kapitał zakładowy34 75034 7507 9458 081
Liczba akcji34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,990,640,70
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)2,802,990,640,70
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego PAMAPOL III kwartał 2019III kwartał 2018III kwartał 2019III kwartał 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów163 267154 99137 89336 439
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 5 136192- 1 19245
Zysk (strata) brutto- 6 435- 1 034- 1 494- 243
Zysk (strata) netto- 6 653- 1 387- 1 544- 326
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1 64916 6163833 906
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej- 2 108- 8 296- 489- 1 950
Przepływy pieniężne z działalności finansowej- 2 532- 7 176- 588- 1 687
Przepływy pieniężne netto razem- 2 9911 144- 694269
Średnoważona liczba akcji zwykłych w okresie34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)- 0,19- 0,04- 0,04- 0,01
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EUR)- 0,19- 0,04- 0,04- 0,01
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2019 i 31 grudnia 2018 PAMAPOLna 30.09.2019na 31.12.2018na 30.09.2019na 31.12.2018
Aktywa razem187 071195 50942 77345 467
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy długoterminowe18 81017 0284 3013 960
Zobowiązania,rozliczenia międzyokresowe i rezerwy krótkoterminowe50 73654 30411 60112 629
Kapitał własny117 524124 17726 87128 878
Kapitał zakładowy34 75034 7507 9458 081
Liczba akcji34 750 05034 750 05034 750 05034 750 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,383,570,770,83
Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,383,570,770,83
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »