Reklama

PATENTUS (PAT): PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży81 368 82 953 19 367 19 708
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 366 9 470 1 753 2 250
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 039 9 442 1 675 2 243
Zysk (strata) netto5 681 7 405 1 352 1 759
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej5 644 7 641 1 343 1 815
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym37 (236) 9 (56)
Całkowity dochód ogółem5 681 7 405 1 352 1 759
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej5 644 7 641 1 343 1 815
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym37 (236) 9 (56)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,17 2,91 0,76 0,69
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,19 0,25 0,05 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 643 (15 950)2 533 (3 789)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 691) (1 850) (4 211) (440)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 51217 8772 5024 247
Przepływy pieniężne netto, razem3 4647782418
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,20144,2091
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywówna 30.09.2013na 30.09.2012na 30.09.2013na 30.09.2012
Aktywa trwałe92 96072 74322 04817 683
Aktywa obrotowe58 78685 43913 94320 769
Aktywa razem151 746158 18235 99038 452
Zobowiązania długoterminowe23 13813 3785 4883 252
Zobowiązania krótkoterminowe34 03157 8118 07114 053
Kapitał własny94 57786 99322 43121 147
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym9341 051222255
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7992 868
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące9341 051222255
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,21634,1138
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży68 062 74 260 16 200 17 643
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 056 10 705 1 679 2 543
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 063 11 212 1 681 2 664
Zysk (strata) netto5 721 9 083 1 362 2 158
Całkowity dochód ogółem5 721 9 083 1 362 2 158
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,15 2,86 0,75 0,61
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,19 0,31 0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 675 (12 883)2 541 (3 061)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 057) (4 233) (4 060) (1 006)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 90117 1562 3574 076
Przepływy pieniężne netto, razem3 5194083810
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,20144,2091
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywówna 30.09.2013na 30.09.2012na 30.09.2013na 30.09.2012
Aktywa trwałe84 53058 87420 04814 311
Aktywa obrotowe55 84186 62513 24421 057
Aktywa razem140 371145 49933 29235 369
Zobowiązania długoterminowe20 25810 6714 8052 594
Zobowiązania krótkoterminowe27 07350 5036 42112 276
Kapitał własny93 04084 32522 06720 498
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7992 868
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,21634,1138
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »