Reklama

PATENTUS (PAT): PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży41 955 43 811 9 625 10 538
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (10 195) 1 289 (2 339) 310
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (10 134) 534 (2 325) 128
Zysk (strata) netto (9 896) 331 (2 270) 80
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (9 793) 328 (2 247) 79
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (103) 3 (24) 1
Całkowity dochód ogółem (9 896) 331 (2 270) 80
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (9 793) 328 (2 247) 79
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (103) 3 (24) 1
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )2,94 3,31 0,68 0,80
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )(0,34)0,01 (0,08)0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 17611 8872 5642 859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 700) (9 345) (619) (2 248)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 865) (2 544) (2 034) (612)
Przepływy pieniężne netto, razem (389) (2) (89) (0)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,35884,1576
Aktywa trwałe104 666115 90824 27327 346
Aktywa obrotowe48 87154 73311 33412 913
Aktywa razem153 537170 64135 60740 259
Zobowiązania długoterminowe30 03132 8136 9657 741
Zobowiązania krótkoterminowe35 85439 0638 3159 216
Kapitał własny87 65298 76520 32723 301
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym780983181232
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7372 784
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące780983181232
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,31204,2386
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży34 118 31 038 7 827 7 465
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (4 970) 1 410 (1 140) 339
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 342) 944 (2 832) 227
Zysk (strata) netto (12 099) 765 (2 776) 184
Całkowity dochód ogółem (12 099) 765 (2 776) 184
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )2,96 3,31 0,68 0,61
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )(0,41)0,03 0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 35410 9601 2282 636
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 660 (6 640)610 (1 597)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 395) (4 818) (1 926) (1 159)
Przepływy pieniężne netto, razem (381) (498) (87) (120)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,35884,1576
Aktywa trwałe96 794108 40822 44825 576
Aktywa obrotowe46 88446 23910 87310 909
Aktywa razem143 678154 64733 32136 485
Zobowiązania długoterminowe29 10328 1396 7496 639
Zobowiązania krótkoterminowe27 19928 9106 3086 821
Kapitał własny87 37697 59820 26323 026
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7372 784
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,31204,2386
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »