PATENTUS (PAT): PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE DANE FINASOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży113 595 93 051 26 404 21 899
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 959 7 715 3 710 1 816
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 908 6 754 3 465 1 590
Zysk (strata) netto12 334 4 832 2 867 1 137
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej12 244 4 766 2 846 1 122
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym90 66 21 16
Całkowity dochód ogółem12 334 4 832 2 867 1 137
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej12 244 4 766 2 846 1 122
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym90 66 21 16
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,60 3,06 0,84 0,72
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,42 0,16 0,10 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 285) (4 337) (764) (1 021)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 787) (945) (415) (222)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 258)5 533 (757)1 302
Przepływy pieniężne netto, razem (8 330)251 (1 936)59
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,30224,2491
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
Aktywa trwałe83 71790 77319 14121 251
Aktywa obrotowe128 06180 22829 28018 783
Aktywa razem211 778171 00148 42240 034
Zobowiązania długoterminowe24 43330 0195 5867 028
Zobowiązania krótkoterminowe80 16649 99318 33011 704
Kapitał własny107 17990 98924 50621 302
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym936844214198
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 6982 763
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące936844214198
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,37364,2714
WYBRANE DANE FINASOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Wybrane dane finansowe do pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
Przychody netto ze sprzedaży112 651 91 168 26 185 21 456
Zysk (strata) na działalności operacyjnej15 320 7 205 3 561 1 696
Zysk (strata) przed opodatkowaniem14 306 6 288 3 325 1 480
Zysk (strata) netto11 812 4 451 2 746 1 048
Całkowity dochód ogółem11 812 4 451 2 746 1 048
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,58 3,04 0,83 0,61
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,40 0,15 0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 402) (4 928) (791) (1 160)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 771) (767) (412) (181)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 148)6 143 (732)1 446
Przepływy pieniężne netto, razem (8 321)448 (1 934)105
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,30224,2491
Wybrane dane finansowe do pozycji aktywów i pasywów
Aktywa trwałe81 70988 58118 68220 738
Aktywa obrotowe126 81778 59628 99618 401
Aktywa razem208 526167 17747 67839 139
Zobowiązania długoterminowe23 57329 2185 3906 840
Zobowiązania krótkoterminowe79 47148 13418 17111 269
Kapitał własny105 48289 82524 11821 029
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 6982 763
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,37364,2714
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »