Reklama

PBG (PBG): PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży456 181 368 047 106 358 84 494
Zysk z działalności operacyjnej25 045 7 563 5 839 1 736
Zysk przed opodatkowaniem21 885 6 028 5 102 1 384
Zysk z działalności kontynuowanej11 725 2 074 2 734 476
- akcjonariuszom jednostki dominującej6 422 1 182 1 497 271
- akcjonariuszom niekontrolującym5 303 892 1 236 205
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:11 725 2 074 2 734 476
- akcjonariuszom jednostki dominującej6 422 1 182 1 497 271
- akcjonariuszom niekontrolującym5 303 892 1 236 205
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Całkowite dochody przypadające:7 532 (2 458)1 756 (564)
- akcjonariuszom jednostki dominującej2 192 (3 471)511 (797)
- akcjonariuszom niekontrolującym5 340 1 013 1 245 233
Zysk na jedną akcję zwykłą
Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,01 0,08 0,002 0,02
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,01 0,08 0,002 0,02
Średni kurs PLN / EURxx4,2891 4,3559
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej179 847 (26 053)41 931 (5 981)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej3 055 1 237 712 284
Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 580 36 148 368 8 299
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów184 482 11 332 43 012 2 602
Średni kurs PLN / EURxx4,2891 4,3559
Bilans, dane na dzień:31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa1 765 088 1 960 916 418 287 443 245
Zobowiązania długoterminowe639 182 733 463 151 472 165 792
Zobowiązania krótkoterminowe889 213 999 118 210 724 225 840
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(63 762)(65 941)(15 110)(14 905)
Kapitał podstawowy15 414 15 414 3 653 3 484
Liczba akcji ( w szt.)804 050 591 804 050 591 804 050 591 804 050 591
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)804 050 591 438 785 030 804 050 591 438 785 030
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)804 050 591 438 785 030 804 050 591 438 785 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(0,08)(0,08)(0,02)(0,02)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,2198 4,4240
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PBG za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2017 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży2 750 19 544 641 4 487
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(4 194)186 (978)43
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(4 491)3 369 (1 047)773
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(4 491)3 369 (1 047)773
Zysk (strata) netto(4 491)3 369 (1 047)773
Całkowity dochód (strata) netto(4 491)3 369 (1 047)773
Zysk na jedną akcję zwykłą
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,01)0,24 (0,001)0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,01)0,24 (0,001)0,05
Średni kurs PLN / EURxx4,2891 4,3559
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(5 412)(34 205)(1 262)(7 853)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11 206 254 2 613 58
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(6 008)3 849 (1 401)884
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(214)(30 102)(50)(6 911)
Średni kurs PLN / EURxx4,2891 4,3559
Bilans, dane na dzień:31.03.201731.12.201631.03.201731.12.2016
Aktywa619 810 632 500 146 881 142 970
Zobowiązania długoterminowe552 926 556 767 131 031 125 851
Zobowiązania krótkoterminowe109 769 114 122 26 013 25 796
Kapitał własny (42 885)(38 389)(10 163)(8 677)
Kapitał podstawowy15 414 15 414 3 653 3 484
Liczba akcji (w szt.)804 050 591 804 050 591 804 050 591 804 050 591
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)804 050 591 438 785 030 804 050 591 438 785 030
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)804 050 591 438 785 030 804 050 591 438 785 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(0,05)(0,05)(0,01)(0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)- - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,2198 4,4240
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »