Reklama

PBG (PBG): PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 315 539310 46273 41874 302
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 327)13 656(774)3 268
Zysk (strata) brutto (4 768)11 466( 1 109)2 744
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający:(4 661)2 277(1 084)545
- akcjonariuszom jednostki dominującej(5 759)(2 788)(1 340)(667)
- akcjonariuszom niekontrolującym 1 0975 0652551 212
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający (3 701)2 227(861)545
- akcjonariuszom jednostki dominującej (4 799)(2 788)(1 117)(667)
- akcjonariuszom niekontrolującym1 0975 0652551 212
Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające:(3 831)2 981(891)714
- akcjonariuszom jednostki dominującej ( 4 769)(1 923)(1 110)(460)
- akcjonariuszom niekontrolującym 9384 9042181 174
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt,)818 633 923804 330 222818 633 923804 330 222
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt,)818 633 923804 330 222818 633 923804 330 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,006)(0,003)(0,00)(0,00)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,006)(0,003)(0,00)(0,00)
Średni kurs PLN/EURxx4,29784,1784
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 389(1 465)5 907(351)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5110 059122 407
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 5949 4961382 273
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów26 03418 0906 0574 329
Średni kurs PLN/EURxx4,29784,1784
Bilans, dane na dzień 31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa1 555 5201 566 608361 640372 249
Zobowiązania długoterminowe 443 864430 788103 193102 361
Zobowiązania krótkoterminowe920 659941 310214 042223 669
Kapitał podstawowy 16 36816 3683 8053 889
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (212 581)(207 918)(49 423)(49 404)
Liczba akcji (w szt.)818 633 923818 633 923818 633 923818 633 923
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,26)(0,25)(0,06)(0,06)
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,30134,2085
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PBG za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 2 0823 427485820
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 502)(2 587)(815)(619)
Zysk (strata) brutto (4 585)(3 042)(1 067)(728)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej(4 585)(3 042)(1 067)(728)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej (4 585)(3 042)(1 067)(728)
Całkowite dochody ogółem za okres (4 585)(3 042)(1 067)(728)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt,)818 633 923804 330 222818 633 923804 330 222
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt,)818 633 923804 330 222818 633 923804 330 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,006)(0,004)(0,001)(0,001)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,006)(0,004)(0,001)(0,001)
Średni kurs PLN/EURxx4,29784,1784
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (978)(10 400)(228)(2 489)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 63514 0413803 360
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (650)(213)(151)(51)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów73 4272820
Średni kurs PLN/EURxx4,29784,1784
Bilans, dane na dzień 31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
Aktywa385 045384 09989 51891 268
Zobowiązania długoterminowe 343 045342 08179 76381 283
Zobowiązania krótkoterminowe238 262233 73655 39355 539
Kapitał własny(196 302)(191 717)(45 638)(45 555)
Kapitał podstawowy16 36816 3683 8053 889
Liczba akcji (w szt.)818 633 923818 633 923818 633 923818 633 923
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,24)(0,23)(0,06)(0,06)
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,30134,2085
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »