Reklama

PBG (PBG): PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży568 315 539 129 73 418
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(20 288)(3 327)(4 615)(774)
Zysk (strata) brutto(20 273)(4 768)(4 611)(1 109)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający(20 273)(4 661)(4 611)(1 084)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(20 273)(5 759)(4 611)(1 340)
- akcjonariuszom niekontrolującym- 1 097 - 255
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający(27 199)(3 701)(6 187)(861)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(26 558)(4 799)(6 041)(1 117)
- akcjonariuszom niekontrolującym(641)1 097 (146)255
Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające(27 513)(3 831)(6 258)(891)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(26 707)(4 769)(6 075)(1 110)
- akcjonariuszom niekontrolującym(806)938 (183)218
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,032)(0,006)(0,01)(0,00)
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,032)(0,006)(0,01)(0,00)
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej3 780 25 389 860 5 907
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 51 1 12
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 294)594 (294)138
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów2 491 26 034 567 6 057
Aktywa1 161 461 1 339 999 255 137 314 665
Zobowiązania długoterminowe4 260 4 260 936 1 000
Zobowiązania krótkoterminowe4 839 367 4 817 138 1 063 060 1 131 182
Kapitał podstawowy16 368 16 368 3 596 3 844
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(4 713 690)(4 686 982)(1 035 452)(1 100 618)
Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(5,76)(5,73)(1,27)(1,34)
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży3 765 14 966 856 3 482
Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej(25 814)(7 070)(5 872)(1 645)
Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej(46 105)(7 437)(10 487)(1 730)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(46 105)(6 213)(10 487)(1 446)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(46 105)(6 213)(10 487)(1 446)
Całkowite dochody ogółem za okres (46 105)(6 213)(10 487)(1 446)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00006)(0,00001)(0,00001)(0,00000)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,00006)(0,00001)(0,00001)(0,00000)
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 941 (3 010)669 (700)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 1 622 1 377
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(12)20 (3)5
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 933 (1 368)667 (318)
Aktywa97 885 120 267 21 502 28 242
Zobowiązania krótkoterminowe5 033 076 5 009 352 1 105 612 1 176 318
Kapitał własny (4 935 191)(4 889 085)(1 084 109)(1 148 077)
Kapitał podstawowy16 368 16 368 3 596 3 844
Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(6,03)(5,97)(1,32)(1,40)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »