Reklama

PBG (PBG): PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży1 315 3061 139 042301 068273 907
Zysk (strata) z działalności operacyjnej850 121(113 008)194 589(27 175)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem840 653(114 088)192 422(27 435)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej832 810(121 712)190 627(29 268)
- akcjonariuszom jednostki dominującej875 469(98 965)200 391(23 798)
- akcjonariuszom niekontrolującym(42 659)(22 747)(9 765)(5 470)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:832 810(121 767)190 627(29 281)
- akcjonariuszom jednostki dominującej875 469(98 993)200 391(23 805)
- akcjonariuszom niekontrolującym(42 659)(22 774)(9 765)(5 476)
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Całkowite dochody przypadające:829 555(130 772)189 882(31 447)
- akcjonariuszom jednostki dominującej872 909(107 689)199 740(25 896)
- akcjonariuszom niekontrolującym(43 354)(23 083)(9 859)(5 551)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93)0,63 (1,67)
Rozwodniona strata na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 2,75 (6,93)14,02 (1,67)
Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(127 776)(52 972)(29 247)(12 738)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej4 90712 8141 1233 081
Środki pieniężne netto z działalności finansowej21 276153 5994 87036 936
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(101 593)113 441(23 254)27 279
Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585
Bilans, dane na dzień:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa1 796 9852 193 807416 740514 797
Zobowiązania długoterminowe555 201579 028128 757135 874
Zobowiązania krótkoterminowe968 6062 422 879224 630568 550
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(27 744)(1 159 154)(6 434)(272 006)
Kapitał podstawowy14 29514 2953 3153 354
Liczba akcji ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(1,94)(81,09)(0,45)(19,03)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)----
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,31204,2615
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży25 44385 6495 824 20 596
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 055 383(73 773)241 573 (17 740)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem959 057(209 664)219 524 (50 418)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej959 057(209 664)219 524 (50 418)
Całkowity dochód (strata) netto959 057(209 664)219 524 (50 418)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02(14,67)0,69 (3,53)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 3,02(14,67)0,69 (3,53)
Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(157 738)(81 302)(36 106)(19 551)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej24 9063 3875 701814
Środki pieniężne netto z działalności finansowej6 67454 7921 52813 176
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(126 158)(23 123)(28 877)(5 560)
Średni kurs PLN / EURxx4,36884,1585
Bilans, dane na dzień:30.09.201631.12.201530.09.201631.12.2015
Aktywa646 728923 359149 983216 675
Zobowiązania długoterminowe462 070372 305107 15987 365
Zobowiązania krótkoterminowe213 3551 801 21549 479422 672
Kapitał podstawowy14 29514 2953 3153 354
Liczba akcji (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)14 295 00014 295 00014 295 00014 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(2,01)(87,45)(0,47)(20,52)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)----
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,31204,2615
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »