Reklama

PBG (PBG): PBG SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży833 287 908 519 193 401 213 593
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(249 959)(32 077)(58 014)(7 541)
Zysk (strata) brutto(256 252)(29 542)(59 475)(6 945)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający(241 959)(42 894)(56 157)(10 084)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(111 065)(26 772)(25 778)(6 294)
- akcjonariuszom niekontrolującym(130 893)(16 122)(30 380)(3 790)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający(239 572)(44 210)(55 603)(10 394)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(108 678)(28 088)(25 224)(6 603)
- akcjonariuszom niekontrolującym(130 893)(16 122)(30 380)(3 790)
Całkowite dochody ogółem za okres, przypadające(239 546)(44 694)(55 597)(10 507)
- akcjonariuszom jednostki dominującej(108 504)(27 561)(25 183)(6 479)
- akcjonariuszom niekontrolującym(131 042)(17 133)(30 414)(4 028)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,133)(0,035)(0,031)(0,008)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,133)(0,035)(0,031)(0,008)
Średni kurs PLN / EURxx4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 993)(105 465)(3 944)(24 795)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 824 43 668 655 10 266
Środki pieniężne netto z działalności finansowej2 400 (1 909)557 (449)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(11 769)(63 706)(2 732)(14 977)
Średni kurs PLN / EURxx4,3086 4,2535
Bilans, dane na dzień:30.09.201931.12.201830.09.201831.12.2018
Aktywa1 475 172 1 566 608 337 290 364 327
Zobowiązania długoterminowe150 345 430 788 34 376 100 183
Zobowiązania krótkoterminowe1 369 543 941 310 313 139 218 909
Kapitał podstawowy16 368 16 368 3 742 3 807
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(316 314)(207 918)(72 323)(48 353)
Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(0,39)(0,25)(0,09)(0,06)
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,3736 4,3000
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego PBG za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży64 458 50 684 14 960 11 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(39 775)(22 983)(9 232)(5 403)
Zysk (strata) brutto(109 709)(50 292)(25 463)(11 824)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(109 782)(50 562)(25 480)(11 887)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(109 782)(50 562)(25 480)(11 887)
Całkowite dochody ogółem za okres (109 782)(50 562)(25 480)(11 887)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313 804 310 035 818 420 313 804 310 035
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,134)(0,063)(0,031)(0,015)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,134)(0,063)(0,031)(0,015)
Średni kurs PLN / EURxx4,3086 4,2535
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 636)(42 105)(612)(9 899)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 562 40 679 1 059 9 564
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 663)(2 609)(386)(613)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 263 (4 036)61 (949)
Średni kurs PLN/EURxx4,3086 4,2535
Bilans, dane na dzień:30.09.201931.12.201830.09.201831.12.2018
Aktywa332 802 415 299 76 093 96 581
Zobowiązania długoterminowe44 052 365 487 10 072 84 997
Zobowiązania krótkoterminowe600 033 251 460 137 194 58 479
Kapitał własny (311 283)(201 649)(71 173)(46 895)
Kapitał podstawowy16 368 16 368 3 743 3 807
Liczba akcji (w szt.)818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(0,38)(0,25)(0,09)(0,06)
Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,3736 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »