Reklama

PCCROKITA (PCR): PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QS f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody ze sprzedaży 281 590 253 834 64 646 61 181
Zysk z działalności operacyjnej 37 474 10 873 8 603 2 621
Zysk ( Strata) przed opodatkowania 32 350 7 133 7 427 1 719
Zysk (strata) netto ogółem 29 714 4 951 6 822 1 193
Inne całkowite dochody 6 18 1 4
Łącznie całkowite dochody 29 720 4 969 6 823 1 198
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 846 (2 422) 2 260 (584)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 903) (60 353) (6 405) (14 547)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 955 (4 204) 1 826 (1 013)
Przepływy pieniężne netto, razem (10 102) (66 979) (2 319) (16 144)
XI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 853 300 19 853 300 19 853 300 19 853 300
XII. Zysk ( Strata) na jedną akcję zwykła ( w PLN/ EUR) 1,50 zł 0,25 zł 0,34 EUR 0,06 EUR
Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe 1 008 446 1 000 791 236 259 234 845
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 843 841 197 197
Aktywa obrotowe 284 322 267 163 66 611 62 692
Zobowiązania długoterminowe 387 444 381 336 90 770 89 484
Zobowiązania krótkoterminowe 274 589 285 601 64 331 67 019
Kapitał własny 631 578 601 858 147 966 141 231
Kapitał podstawowy 19 853 19 853 4 651 4 659
Liczba akcji (w sztukach) 19 853 300 19 853 300 19 853 300 19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 31,81 zł 30,32 zł 7,45 EUR 7,11 EUR
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »