PELION (PEL): PELION SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży2 173 988 1 949 798 523 991 465 412
Zysk na działalności operacyjnej32 165 39 272 7 753 9 374
Zysk brutto25 121 35 928 6 055 8 576
Zysk netto14 878 25 297 3 586 6 038
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy13 947 24 485 3 362 5 845
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(97 256)(94 652)(23 441)(22 593)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 960)(25 555)(3 124)(6 100)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 176 85 673 10 648 20 450
Przepływy pieniężne netto, razem(66 040)(34 534)(15 917)(8 243)
Średnia ważona liczba akcji 11 145 714 11 216 962 11 145 714 11 216 962
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 11 418 214 11 489 462 11 418 214 11 489 462
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,25 2,18 0,30 0,52
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,22 2,13 0,29 0,51
KOLUMNA 1 - stan na dzień 31/03/2015
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2014
KOLUMNA 3 - stan na dzień 31/03/2015
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2014
Aktywa obrotowe2 133 192 2 167 092 521 690 508 433
Aktywa trwałe1 169 546 1 176 293 286 022 275 976
Aktywa razem3 302 738 3 343 385 807 713 784 409
Zobowiązania krótkoterminowe 2 069 160 2 088 903 506 031 490 088
Zobowiązania długoterminowe 606 836 631 426 148 407 148 142
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej617 993 614 962 151 135 144 279
Udziały niekontrolujące8 749 8 094 2 140 1 899
Liczba akcji 11 185 575 11 185 575 11 185 575 11 185 575
w tym skupione w celu umorzenia39 861 39 861 39 861 39 861
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży17 429 20 373 4 201 4 863
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(668)(100)(161)(24)
Zysk (strata) brutto652 (1 956)157 (467)
Zysk (strata) netto438 (1 605)106 (383)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(7 601)6 332 (1 832)1 511
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 601)(55 626)(2 314)(13 278)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej17 299 52 274 4 170 12 478
Przepływy pieniężne netto, razem97 2 980 23 711
Średnia ważona liczba akcji 11 153 705 11 223 175 11 153 705 11 223 175
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji11 426 205 11 539 175 11 426 205 11 539 175
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,63 4,17 4,94 0,99
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 20,13 4,06 4,82 0,96
KOLUMNA 1 - stan na dzień 31/03/2015
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2014
KOLUMNA 3 - stan na dzień 31/03/2015
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2014
Aktywa razem1 039 885 1 027 680 254 313 241 109
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania223 958 212 191 54 771 49 783
Zobowiązania długoterminowe 119 978 122 914 29 342 28 837
Zobowiązania krótkoterminowe 83 057 67 412 20 312 15 816
Kapitał własny815 927 815 489 199 542 191 326
Kapitał zakładowy22 371 22 371 5 471 5 249
Liczba akcji 11 185 575 11 185 575 11 185 575 11 185 575
- w tym skupione w celu umorzenia39 861 39 861 39 861 39 861
Rozwodniona liczba akcji11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 73,21 73,17 17,90 17,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 71,46 71,42 17,48 16,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)2,00 2,00 0,49 0,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »