PELION (PEL): PELION SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży2 364 288 2 172 714 542 778 523 684
Zysk na działalności operacyjnej31 851 32 165 7 312 7 753
Zysk brutto26 503 25 121 6 084 6 055
Zysk netto17 648 14 878 4 052 3 586
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy17 216 13 947 3 952 3 362
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(50 983)(97 256)(11 704)(23 441)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 869)(12 960)(429)(3 124)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej65 241 44 176 14 978 10 648
Przepływy pieniężne netto, razem12 389 (66 040)2 845 (15 917)
Średnia ważona liczba akcji 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,54 1,25 0,35 0,30
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,51 1,22 0,35 0,29
KOLUMNA 1 - stan na dzień 31/03/2016
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2015
KOLUMNA 3 - stan na dzień 31/03/2016
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2015
Aktywa obrotowe2 231 533 2 139 319 522 803 502 011
Aktywa trwałe1 284 303 1 277 023 300 886 299 665
Aktywa razem3 515 836 3 416 342 823 689 801 676
Zobowiązania krótkoterminowe 2 296 420 2 231 673 538 005 523 683
Zobowiązania długoterminowe 508 233 491 447 119 069 115 323
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej698 785 681 246 163 711 159 861
Udziały niekontrolujące12 398 11 976 2 905 2 810
Liczba akcji 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży13 070 15 449 3 001 3 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 152)(668)(494)(161)
Zysk (strata) brutto(1 635)652 (375)157
Zysk (strata) netto(1 350)438 (310)106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej216 (7 601)50 (1 832)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 723)(9 601)(2 232)(2 314)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej9 598 17 299 2 203 4 170
Przepływy pieniężne netto, razem91 97 21 23
Średnia ważona liczba akcji 11 145 714 11 153 705 11 145 714 11 153 705
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji11 418 214 11 426 205 11 418 214 11 426 205
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,79 20,63 2,31 4,94
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)9,56 20,13 2,26 4,82
KOLUMNA 1 - stan na dzień 31/03/2016
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2015
KOLUMNA 3 - stan na dzień 31/03/2016
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2015
Aktywa razem1 155 027 1 150 607 270 600 270 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania252 285 246 515 59 105 57 847
Zobowiązania długoterminowe 128 659 123 130 30 142 28 894
Zobowiązania krótkoterminowe 106 775 106 137 25 015 24 906
Kapitał własny902 742 904 092 211 494 212 153
Kapitał zakładowy22 292 22 292 5 223 5 231
Liczba akcji 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
- w tym skupione w celu umorzenia- - - -
Rozwodniona liczba akcji11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,99 81,12 18,98 19,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)79,06 79,18 18,52 18,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)- - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »