Reklama

PELION (PEL): PELION SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży6 834 398 6 319 507 1 564 365 1 519 660
Zysk na działalności operacyjnej65 734 62 975 15 046 15 144
Zysk brutto47 223 44 877 10 809 10 792
Zysk netto25 729 22 219 5 889 5 343
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy22 785 19 605 5 215 4 714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(47 454)(82 777)(10 862)(19 905)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(44 939)(17 201)(10 286)(4 136)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej54 633 (39 077)12 505 (9 397)
Przepływy pieniężne netto, razem(37 760)(139 055)(8 644)(33 438)
Średnia ważona liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,04 1,76 0,47 0,42
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,00 1,72 0,46 0,41
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/09/2016
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2015
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/09/2016
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2015
Aktywa obrotowe2 301 412 2 139 319 533 723 502 011
Aktywa trwałe1 289 690 1 274 185 299 093 298 999
Aktywa razem3 591 102 3 413 504 832 817 801 010
Zobowiązania krótkoterminowe 2 255 379 2 231 673 523 047 523 683
Zobowiązania długoterminowe 622 777 491 447 144 429 115 323
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej703 338 678 657 163 112 159 253
Udziały niekontrolujące9 608 11 727 2 228 2 752
Liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów43 153 51 796 9 878 12 455
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(10 888)(326)(2 492)(78)
Zysk (strata) brutto60 191 109 809 13 777 26 406
Zysk (strata) netto61 279 109 577 14 027 26 350
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(16 135)(12 440)(3 693)(2 991)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej43 016 (10 987)9 846 (2 642)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(26 425)23 838 (6 049)5 732
Przepływy pieniężne netto, razem456 411 104 99
Średnia ważona liczba akcji zwykłych11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Zanualizowany zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,62 10,05 1,29 2,41
Zanualizowany zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5,48 9,81 1,26 2,35
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/09/2016
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2015
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/09/2016
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2015
Aktywa razem1 178 033 1 150 607 273 199 270 000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania212 662 246 515 49 319 57 847
Zobowiązania długoterminowe 96 024 123 130 22 269 28 894
Zobowiązania krótkoterminowe 100 112 106 137 23 217 24 906
Kapitał własny965 371 904 092 223 880 212 153
Kapitał zakładowy22 292 22 292 5 170 5 231
Liczba akcji 11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Rozwodniona liczba akcji11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 86,61 81,12 20,09 19,03
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)84,55 79,18 19,61 18,58
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)- - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »