Reklama

PEMUG (PMG): PEMUG SA Raport kwartalny Q f kwartał 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 547 - 129 -
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 174 54 41 12
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 176 218 41 50
Zysk (strata) z działalności zaniechanej operacyjnej 577 218 136 50
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej 350 272 82 62
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 323 251 76 57
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -908 -129 -213 -29
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 26 606 - 6 250 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
Przepływy pieniężne netto razem 25 698 -129 6 037 -29
w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO
stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
30.09.2017 31.12.2016 30.09.2017 31.12.2016
Aktywa razem 27 864 30 917 6 466 6 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 966 4 368 224 987
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 188 3 426 44 774
Kapitał własny 26 899 26 549 6 242 6 001
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 771 24 449 5 749 5 526
Kapitał zakładowy 12 153 12 153 2 820 2 747
Liczba akcji (w szt.) 30 381 625 30 381 625 30 381 625 30 381 625
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w PLN/EUR 0,0115 0,0090 0,0027 0,0021
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,0115 0,0090 0,0027 0,0021
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR 0,8854 0,8738 0,2055 0,1975
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,8854 0,8738 0,2055 0,1975
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »