Reklama

PETROLINV (OIL): PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1085220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(39 363)(56 298)(9 396)(13 369)
Zysk (strata) brutto(280 158)(269 172)(66 875)(63 921)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(242 403)(244 365)(57 862)(58 030)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(4 241)(14 209)(1 012)(3 374)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej3 50111 4658362 723
Przepływy pieniężne z działalności finansowej9671 982231471
Przepływy pieniężne netto, razem227(762)54(181)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(1,00)(1,03)(0,24)(0,25)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(1,00)(1,03)(0,24)(0,25)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem987 6001 100 531231 706265 367
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania863 075699 375202 490168 638
Zobowiązania długoterminowe303 779245 82171 27159 274
Zobowiązania krótkoterminowe559 296453 554131 219109 364
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej151 463406 65035 53698 054
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395567 627583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,63 1,72 0,15 0,41
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,63 1,72 0,15 0,41
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122882921
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(20 327)(29 186)(4 852)(6 931)
Zysk (strata) brutto(223 208)(104 360)(53 281)(24 783)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(223 208)(104 360)(53 281)(24 783)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(1 151)(8 755)(275)(2 079)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(987)10 379(236)2 465
Przepływy pieniężne z działalności finansowej2 129(1 779)508(422)
Przepływy pieniężne netto, razem(9)(155)(2)(37)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,92)(0,44)(0,22)(0,10)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,92)(0,44)(0,22)(0,10)
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 R. ORAZ 31 GRUDNIA 2013 ROKU
Aktywa razem1 514 4491 677 922355 313404 592
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania365 707305 97285 80073 778
Zobowiązania długoterminowe96962323
Zobowiązania krótkoterminowe365 611305 87685 77873 755
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 148 7421 371 950269 512330 814
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395567 627583 380
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472236 744 678241 939 472236 744 678
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,75 5,80 1,11 1,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)4,75 5,80 1,11 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »