PETROLINV (OIL): PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1100
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(7 366)(9 596)(1 775)(2 291)
Zysk (strata) brutto(22 141)(86 901)(5 337)(20 743)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(20 207)(54 118)(4 870)(12 918)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(1 100)(621)(265)(148)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej0359086
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 081473261113
Przepływy pieniężne netto, razem(19)211(5)50
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472241 939 472241 939 472241 939 472
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,08)(0,22)(0,02)(0,05)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,08)(0,22)(0,02)(0,05)
POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
Aktywa razem1 064 279987 600260 279231 706
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania941 311863 005230 206202 474
Zobowiązania długoterminowe329 345303 77980 54471 271
Zobowiązania krótkoterminowe611 966559 226149 662131 203
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej147 051151 51535 96335 548
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395591 684567 627
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472241 939 472241 939 472241 939 472
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,61 0,63 0,15 0,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)0,61 0,63 0,15 0,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51514
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(5 361)(5 593)(1 292)(1 335)
Zysk (strata) brutto67 7107 84316 3201 872
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej67 7107 84316 3201 872
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej(393)(139)(95)(33)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej(671)(311)(162)(74)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej1 061445256106
Przepływy pieniężne netto, razem(3)(5)(1)(1)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472241 939 472241 939 472241 939 472
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,28 0,03 0,07 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR)0,28 0,03 0,07 0,01
POZYCJE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO BILANSU ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU ORAZ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
Aktywa razem1 605 2971 514 449392 589355 313
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania388 926365 78895 11585 819
Zobowiązania długoterminowe96962323
Zobowiązania krótkoterminowe388 830365 69295 09285 797
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej1 216 3711 148 661297 474269 493
Kapitał podstawowy2 419 3952 419 395591 684567 627
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach241 939 472241 939 472241 939 472241 939 472
Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych0000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,03 4,75 1,23 1,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)5,03 4,75 1,23 1,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »