Reklama

ALCHEMIA (ALC): Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. - raport 114

Raport bieżący nr 114/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany: "Emitentem") na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) w związku z art. 402 § 2 KSH oraz art. 402 (1) KSH, zawiadamia po raz pierwszy, o zamiarze połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) ze Spółką Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Spółką Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz Spółką Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (Spółki Przejmowane).

Reklama

Połączenie Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi nastąpi w oparciu o następujące zasady:

1) połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Emitenta,

2) połączenie zostanie przeprowadzone w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

3) w związku z planowanym połączeniem, nie ulegnie zmianie Statut Emitenta,

4) w związku z planowanym połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu

5) w związku z faktem, iż Emitent posiada 100 % udziałów w Spółkach przejmowanych, na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w związku z art. 502 i 503 KSH, badanie planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz jego opinia nie są wymagane,

6) na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w związku z art. 501 KSH, sporządzenie sprawozdań zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniających połączenie, w tym w szczególności stosunek wymiany udziałów lub akcji nie jest wymagane,

7) w związku z faktem, iż Emitent jest spółką publiczna, zgodnie z art. 516 § 1 KSH w związku z art. 506 KSH, konieczne będzie podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych.

Plan Połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 195/2011 (3808) z dnia 7 października 2011 r. (pozycja 12828).

Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, jak również Plan Połączenia wraz z załącznikami zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 106/2011 z dnia 30 września 2011 r.

W terminie jednego miesiąca od dnia 7 października 2011 r., akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Emitenta przy ul. Łuckiej 7/9 w Warszawie w godzinach: 9:00 - 16:00 z dokumentami określonymi w art. 505 § 1 KSH, tj:

1) Plan Połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi,

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

3) Projekt uchwały NWZ Emitenta o połączeniu,

4) Projekt Uchwały NZW Spółki Huta Batory Sp. z o.o. o połączeniu,

5) Projekt uchwały NZW Spółki Rurexpol Sp. z o.o. o połączeniu,

6) Projekt uchwały NZW Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. o połączeniu,

7) Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Huta Batory Sp. z o.o.,

8) Oświadczenie Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Rurexpol Sp. z o.o.,

9) Oświadczenie Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.,

10) Oświadczenie Zarządu Spółki Alchemia S.A. zawierające informację o stanie księgowym Emitenta dla celów połączenia,

11) Oświadczenie Zarządu Spółki Huta Batory Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Huta Batory Sp. z o.o. dla celów połączenia,

12) Oświadczenie Zarządu Spółki Rurexpol Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Rurexpol Sp. z o.o. dla celów połączenia,

13) Oświadczenie Zarządu Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. dla celów połączenia.

O terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, ze zm.).
Karina Wściubiak-Hankó - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »