Reklama

IFCAPITAL (IFC): Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r. oraz raportu nr 15/2015 z dnia 15.05.2015r. niniejszym informuje, że w dniu 01.10.2015r. do Spółki wpłynęła opinia niezależnego biegłego rewidenta sporządzona zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych z badania planu podziału Emitenta oraz spółek:

Reklama

- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA),

- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA)

- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA)

- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD)

- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA),

jako Spółkami Dzielonymi oraz Spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą.

Pełna treść opinii biegłego z badania Planu Podziału stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz dostępna jest nieodpłatnie na swojej stronie internetowej Emitenta pod adresem http://ifcapital.pl/ w sposób umożliwiający jej wydruk.

Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. o zamiarze dokonania podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. podziału przez wydzielenie majątków Spółek Dzielonych na spółkę Przejmującą.

O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 13/2015 z dnia 31.03.2015r. Uzgodniony w dniu 15.05.2015r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym nr 15/2015 z dnia 15.05.2015r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://ifcapital.pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów.

Akcjonariusze Emitenta będą również mogli zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Podziału o których mowa w art. 540 ksh w siedzibie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, w terminie do zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie podziału w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00.

Emitent informuje, że będzie na bieżąco przekazywał wszelkie informacje niezbędne dla akcjonariuszy związane z procedurą podziału Spółki w formie raportów bieżących w tym w szczególności o terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o podziale Emitenta poprzez przeniesienie części majątku Emitenta na IFERIA S.A. w Płocku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-02Robert OgrodnikPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »