BNPPPL (BNP): Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu

Raport bieżący 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, NIP: 526-10-08-546, o kapitale zakładowym w wysokości 56.138.764 PLN, w pełni opłaconym ("BGŻ”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH”), zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu BGŻ z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000006421, NIP: 676-00-78-301, o kapitale zakładowym w wysokości 1.532.886.878,90 PLN, w pełni opłaconym ("BNPP Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ i BNPP Polska w dniu 10 października 2014 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 36/2014 z dnia 10 października 2014 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ pod adresem: https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/plan-polaczenia.html ("Plan Połączenia”).

Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ z BNPP Polska zostało zwołane na dzień 25 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 3/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.

Od dnia 23 stycznia 2015 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ z BNPP Polska, BGŻ udostępni na swojej stronie internetowej, pod adresem: https://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/plan-polaczenia.html, następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwi ich wydruk):

1. Plan Połączenia;

2. sprawozdania finansowe BGŻ oraz sprawozdania Zarządu BGŻ z działalności BGŻ za lata obrotowe 2013, 2012 i 2011, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;

3. sprawozdania finansowe BNPP Polska oraz sprawozdania Zarządu BNPP Polska z działalności BNPP Polska za lata obrotowe 2013, 2012 i 2011, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;

4. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ w sprawie połączenia BGŻ z BNPP Polska, podwyższenia kapitału zakładowego BGŻ oraz zgody na proponowane zmiany Statutu BGŻ;

5. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNPP Polska w sprawie połączenia BNPP Polska z BGŻ oraz zgody na proponowane zmiany Statutu BGŻ;

6. projekt zmian Statutu BGŻ;

7. ustalenie wartości majątku BNPP Polska na dzień 30 września 2014 r.;

8. ustalenie wartości majątku BGŻ na dzień 30 września 2014 r.;

9. sprawozdanie Zarządu BGŻ uzasadniające połączenie;

10. sprawozdanie Zarządu BNPP Polska uzasadniające połączenie;

11. opinię biegłego z badania Planu Połączenia z dnia 28 listopada 2014 r.

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BGŻ z BNPP Polska zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w zw. z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-23Witold Okarma Wiceprezes Zarządu
2015-01-23Andrzej Sieradz Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Nieplanowane
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »