Reklama

BNPPPL (BNP): Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011571, REGON: 010778878; NIP: 5261008546; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 84 238 318 PLN ("BGŻ BNPP”), działając na podstawie art. 504 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH”), zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569806, REGON: 362178499; NIP: 5213702622; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 25.000.000 PLN ("Sygma Bank Polska”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska, jako spółki przejmowanej, na rzecz BGŻ BNPP, jako spółki przejmującej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 r., opublikowanym raportem bieżącym nr 87/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. i znajdującym się od tego dnia na stronie internetowej BGŻ BNPP pod adresem: http://www.bgzbnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/plan-polaczenia-sygma-bank.asp

Reklama

("Plan Połączenia”).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostało zwołane na dzień 30 marca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostało dokonane w drodze raportu bieżącego nr 05/2016 z dnia 26 lutego 2016 r.

Od dnia 26 lutego 2016 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w przedmiocie podjęcia uchwały o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska, BGŻ BNPP udostępni na swojej stronie internetowej, pod adresem: http://www.bnpparibas.pl/relacje-inwestorskie/zawiadomienie-akcjonariuszy.asp, następujące dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (oraz umożliwi ich wydruk):

1. Plan Połączenia;

2. sprawozdania finansowe BGŻ BNPP oraz sprawozdania Zarządu BGŻ BNPP z działalności BGŻ BNPP za lata obrotowe 2014, 2013 i 2012, wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;

3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BGŻ BNPP w sprawie połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska;

4. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska w sprawie połączenia Sygma Bank Polska z BGŻ BNPP;

5. ustalenie wartości majątku BGŻ BNPP na dzień 30 listopada 2015 r.;

6. ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.;

7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska na dzień 30 listopada 2015 r.

Akcjonariuszom, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie przez BGŻ BNPP środków komunikacji elektronicznej w celu przekazywania informacji, BGŻ BNPP może przesłać odpisy tych dokumentów w formie elektronicznej.

Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem akcjonariuszy w rozumieniu art. 504 § 1 KSH. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska zostanie dokonane w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133) w zw. z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-26 Jan Bujak Wiceprezes Zarządu
2016-02-26 Magdalena Legęć Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Nieplanowane

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »