INGBSK (ING): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału spółki Centrum Banku Śląskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze podziału spółki Centrum Banku Śląskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej 50, 40-121 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047713, zwanej dalej: "CBŚ Spółka z o.o.”.

Reklama

Podział nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku CBŚ Spółka z o.o. na ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 oraz Solver Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: "Solver Spółka z o.o.”) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Klimczoka 4, 40-857 Katowice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000132567, w trybie art. 529 § 1 pkt 1) KSH (podział przez przejęcie), na zasadach określonych w Planie Podziału.

Plan Podziału CBŚ Spółka z o.o., uzgodniony przez Zarządy ING Banku Śląskiego S.A., Solver Spółka z o.o. oraz CBŚ Spółka z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r., został w dniu dzisiejszym udostępniony zgodnie z art. 535 § 3 zdanie drugie KSH na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w zakładce: Walne Zgromadzenie 2014.

Ponadto Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z art. 540 § 3 (1) KSH akcjonariusze będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału CBŚ Spółka z o.o.:

1) Plan Podziału CBŚ Spółka z o.o.;

2) Sprawozdania finansowe ING Banku Śląskiego S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A., za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta;

3) Sprawozdania finansowe CBŚ Spółka z o.o. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CBŚ Spółka z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta;

4) Sprawozdania finansowe Solver Spółka z o.o. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Solver Spółka z o.o. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z wymaganymi przepisami prawa opiniami i raportami biegłego rewidenta;

5) Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. w sprawie podziału;

6) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CBŚ Spółka z o.o. w sprawie podziału;

7) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Solver Spółka z o.o. w sprawie podziału;

8) Projekt zmian w umowie spółki Solver Spółka z o.o.;

9) Ustalenie wartości majątku CBŚ Spółka z o.o. sporządzone dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2014 r.;

10) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym CBŚ Spółka z o.o., sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2014 r.;

11) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Solver Spółka z o.o., sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 stycznia 2014 r.;

12) Sprawozdania Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. sporządzone dla celów podziału;

13) Sprawozdania Zarządu CBŚ Spółka z o.o. sporządzone dla celów podziału;

14) Sprawozdania Zarządu Solver Spółka z o.o. sporządzone dla celów podziału;

15) Opinia biegłego na temat Planu Podziału,

które zostaną udostępnione w wersji elektronicznej, w sposób umożliwiający ich druk, na stronie internetowej ING Banku Śląskiego S.A. pod adresem: http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie w zakładce: Walne Zgromadzenie 2014, począwszy od dnia dzisiejszego nieprzerwanie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A., którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie podziału CBŚ Spółka z o.o., z zastrzeżeniem, że dokumenty o których mowa w pkt 2)-4) oraz 12)-15) powyżej, zostaną udostępnione akcjonariuszom na tej stronie internetowej począwszy od dnia 7 marca 2014 r.

Podstawa prawna: art. 539 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-17Małgorzata Kołakowska Mirosław Boda Prezes Zarządu Banku Wiceprezes Zarządu Banku

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »