MERCOR (MCR): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną – MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent” lub "Spółka przejmująca”), na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia Spółki przejmującej ze spółką zależną MERCOR 2HD sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dawniej: MERCOR HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580075, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 350 548,00 zł, NIP: 527268625, Regon: 146271941 ("Spółka przejmowana”), zwanymi dalej łącznie: "Spółkami”.

Reklama

Uzgodniony przez Zarządy obu łączących się Spółek, Plan połączenia (wraz z Załącznikami) – (dalej: "Plan połączenia”) został w dniu 26 kwietnia 2016 r. bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości: (i) na stronie internetowej Emitenta, pod adresem: www.mercor.com.pl oraz (ii) na stronie internetowej Spółki przejmowanej, pod adresem: www.mercor2hd.com.pl

Począwszy od dnia 26 kwietnia 2016 r., Plan połączenia dostępny będzie na stronach internetowych Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej (wskazanych powyżej) – co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, podejmujących decyzję o połączeniu.

Ogłoszenie Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie było konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.”).

Akcjonariusze i Wspólnicy łączących się Spółek, mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 k.s.h. (z uwzględnieniem treści Planu połączenia), pod adresem: ul. Kościuszki 124, 80-427 Gdańsk (bud. B – biuro Emitenta), pokój numer 8, w dni robocze, w godzinach: od 9:00 do 16:00 (bud. B znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bud. A, który z kolei zlokalizowany jest pod adresem siedzib obu łączących się Spółek).

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdania uzasadniającego połączenie (stosownie do postanowień art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.).

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (stosownie do postanowień art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.).

Do Planu połączenia nie zostało załączone oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Emitenta, sporządzone dla celów połączenia, ponieważ Spółka przejmująca, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia Akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe (art. 499 § 4 k.s.h.).

Połączenie Spółek odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Jednocześnie, mając na uwadze fakt, że Emitent przejmuje swoją jednoosobową spółkę zależną, w której posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez zmiany Statutu Spółki przejmującej i bez podwyższenia kapitału zakładowego.

O podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną, Emitent informował raportem bieżącym nr 05/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r,

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-26 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2016-04-26 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »