Reklama

ENERGOPN (EPN): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z Polimex-Mostostal S.A. oraz innymi spółkami z Grupy Polimex-Mostostal

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, 00-450 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

nr KRS 0000008564 ("ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC"), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 w zw. z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia ze spółką Polimex-Mostostal S.A. jako spółką przejmującą oraz następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.: Naftoremont Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków Sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o., ECeRemont Sp. z o.o. ("Spółki Przejmowane").

Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całości majątku spółki ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC oraz Spółek Przejmowanych na Polimex-Mostostal S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 11 maja 2010 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90.

Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 16/2010 z dnia 27 kwietnia

2010 r. W dniu 29 kwietnia 2010 r. plan połączenia został zgłoszony do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

W terminie od 14 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC będą mogli zapoznać się w Dziale Organizacyjnym i Obsługi Systemu ESPI w siedzibie Spółki, IV piętro pok. 517, w godzinach od 8:00 do 15:00 każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

1) Planem połączenia,

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy

ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,

3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń/Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek w sprawie

połączenia,

4) Projektem zmian Statutu Polimex-Mostostal S.A.,

5) Ustaleniem wartości majątku ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC oraz Spółek Przejmowanych na dzień

01.03.2010 r.,

6) Oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzonymi dla

celów połączenia na dzień 01.03.2010 r.,

7) Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie (nie dotyczy jednoosobowych

spółek Polimex-Mostostal S.A.),

8) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej.

Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC planuje zamieszczenie drugiego zawiadomienia w tej sprawie, które ukaże się w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej, akcjonariusze ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych.
Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarządu
Mirosław Białogłowski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »