Reklama

PEKAES (PEK): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia PEKAES SA z siedzibą w Błoniu oraz De Point SA z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 20/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki PEKAES SA (Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych (ksh), zawiadamia akcjonariuszy PEKAES SA o planowanym połączeniu PEKAES SA z De Point SA z siedzibą w Warszawie (03-237) przy

ul. Inowłodzkiej 5, której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000305135, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 524-264-34-25, o kapitale zakładowym w wysokości 138.046.800 zł wpłaconym w całości (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie się przez przejęcie), tj. przez przeniesienie całego majątku DE POINT SA na PEKAES SA w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 ksh, bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh).

W wyniku połączenia, PEKAES SA - zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 ksh - wstąpi

z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki De Point SA.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 12 lipca 2011 roku i opublikowanym w dniu 21 lipca 2011 roku w Monitorze Sądowym

i Gospodarczym nr 140, poz. 9496.

Jednocześnie Zarząd PEKAES SA informuje, iż następujące dokumenty:

1. Plan Połączenia,

2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeżeli opinia lub raport były sporządzane),

3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,

5. Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2011 roku,

6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2011 roku,

7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2011 roku.

("Dokumenty Połączeniowe") są dostępne do wglądu akcjonariuszy PEKAES SA począwszy od dnia publikacji pierwszego zawiadomienia, to jest od 25 lipca 2011 roku do dnia 25 sierpnia 2011 roku.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie PEKAES SA, przy

ul. Spedycyjnej 1 w Błoniu, w budynku A (I piętro, sekretariat) w pokoju nr 213,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Akcjonariusze PEKAES SA mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie PEKAES SA odpisów Dokumentów Połączeniowych.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym.
Jacek Machocki - Prezes Zarządu
Małgorzata Adamska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | PEKAES SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »