Reklama

POLIMEXMS (PXM): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Polimex-Mostostal S.A. ze spółką zależną Naftobudowa S.A.

Raport bieżący nr 42/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022460 ("Polimex-Mostostal") działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 w zw. z 

art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy o zamiarze połączenia

Polimex-Mostostal ze spółką Naftobudowa S.A. ("Spółki Przejmowana"). Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Polimex-Mostostal na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 12 maja 2010 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91.

Plan połączenia opublikowany został także jako załącznik do raportu bieżącego nr 28/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku.

W terminie od 11 czerwca 2010 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze

Polimex-Mostostal będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul. Czackiego 15/17, pok. 320, w godzinach od 8:30 do 16:00 każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

1) Planem połączenia,

2) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta,

3) Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń łączących się spółek w sprawie połączenia,

4) Projektem zmian Statutu Polimex-Mostostal,

5) Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2010 r.,

6) Oświadczeniami zawierającymi informację o stanie księgowym łączących się spółek sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 01.03.2010 r.,

7) Sprawozdaniami zarządów łączących się spółek uzasadniającymi połączenie,

8) Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przed dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej.

Zarząd Polimex-Mostostal planuje zamieszczenie drugiego zawiadomienia w tej sprawie, które ukaże się w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej, akcjonariusze Polimex-Mostostal zostaną powiadomieni odrębnie, stosownie do art. 4021 Kodeksu spółek handlowych.
Wojciech Wilomski - Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »