UNIBEP (UNI): Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim sp. z o.o. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd UNIBEP S.A., działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ksh po raz pierwszy zawiadamia wspólników Spółki o zamiarze połączenia UNIBEP S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana). Połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na UNIBEP S.A. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku. na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w dniu 10 marca 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48.

Reklama

Plan połączenia został opublikowany również jako załącznik do raportu bieżącego Nr 10/2011 z dnia 1 marca 2011 r.

W terminie od 7.06.2011 r. do dnia poprzedzającego dzień odbycia Zgromadzenia Wspólników, w porządku obrad którego przewidziana będzie uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze UNIBEP S.A. będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki przy ulicy 3 Maja 19 pokój 105 w Bielsku Podlaskim w godzinach od 7.00 do 15.00, każdego dnia roboczego, z następującymi dokumentami:

1. Planem połączenia

2. Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za ostatnie 3 lata obrotowe Spółki Przejmującej i całego okresu działalności Spółki Przejmowanej wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta.

3. Projektami uchwał Walnych Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek w sprawie ich połączenia

4. Projektami zmian Statutu UNIBEP S.A.

5. Ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 r.

6. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2011 r.

7. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2011 r.

8. Raportem z oszacowania godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej w Bielsku Podlaskim oraz wyznaczenia stosunku wymiany udziałów/akcji/

9. Opinią biegłego w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, termin na zapoznanie się przez akcjonariuszy z wyżej wymienionymi dokumentami będzie nie krótszy niż miesiąc przez dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wskazanej w pkt 3 powyżej.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 13 w zw. z §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Załączniki:

Plik;Opis

Opinia biegłego o planie połaczenia.pdf;Opinia biegłego o planie połączenia

Zawiadomienie o zamiarze połaczenia.pdf;Zawiadomienie o zamiarze połączenia


Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »