Reklama

MILLENNIUM (MIL): Pierwsze zwiadomienie o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą - raport 16

Raport bieżący nr 16/2021

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010186, NIP 526-02-12-931, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 1.213.116.777,00 zł ("Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), w zw. z art. 402 z indeksem 1 KSH, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053322 ("Spółka Dzielona” lub "MDM”), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank ("Podział MDM”).

Reklama

Podział MDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez:

a) przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej ze świadczeniem usług maklerskich ("Działalność Maklerska”); oraz

b) pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością ("Działalność Nieregulowana”).

W związku z przeniesieniem na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Plan Podziału MDM ("Plan Podziału MDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM).

Na podstawie art. 540 § 3 z indeksem 1 KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

1) Plan Podziału MDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzania takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;

3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności MDM za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM ;

4) sprawozdania Zarządów Banku oraz MDM z dnia [10 maja 2021 r.], sporządzone dla celów Podziału MDM, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 537 § 1 KSH, zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 540 § 3 z indeksem 1 KSH. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402 z indeksem 1 Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-10Fernando BichoWiceprezes Zarządu BankuFernando Bicho

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »