Reklama

NOVITUS (NVS_NOVITUS): Plan Połączenia COMP SA i NOVITUS SA oraz Sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniające połączenie

Raport bieżący nr 32/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. został podpisany plan połączenia COMP SA z siedzibą w Warszawie i NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu.

Przyczyną połączenia jest zamiar utworzenia spółki o jednej z najwyższych kapitalizacji w sektorze IT zdolnej do wykorzystania uzupełniających się rynków i produktów.

W perspektywie długookresowej planowane jest wykorzystanie synergii prowadzącej do wzrostu udziału w dotychczasowych rynkach, wykorzystanie połączonych zasobów do rozbudowy ofert świadczonych usług i produktów, optymalizacja organizacji i redukcja kosztów funkcjonowania, utworzenie potencjału do dalszej rozbudowy grupy kapitałowej. W wyniku zamierzonych działań spodziewany jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Grupa kapitałowa NOVITUS SA jest producentem i dostawcą urządzeń fiskalnych, urządzeń AI, wag, oprogramowania oraz systemów sprzedaży (rozwiązań systemowych wspomagających pracę handlu i usług).

Grupa kapitałowa COMP SA jest dostawcą bezpiecznych rozwiązań teleinformatycznych dla biznesu, a także producentem urządzeń kryptograficznych.

Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku NOVITUS (jako Spółki Przejmowanej) na COMP (jako Spółkę Przejmującą).

Zgodnie z Planem Połączenia, akcje połączeniowe zostaną wydane akcjonariuszom NOVITUS SA w proporcji do posiadanych przez nich akcji NOVITUS SA, przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany akcji: 0,42233235 Akcji Połączeniowych za 1 (jedną) akcję NOVITUS SA.

Parytet wymiany, został ustalony na podstawie 6 - miesięcznej średniej ceny akcji Przejmującego i Przejmowanego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyliczonej zgodnie z Art. 79 pkt 7 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.

Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii.

Jednocześnie wypełniając dyspozycję § 19 punkt 2. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka podaje do wiadomości treść sprawozdań zarządów COMP SA i NOVITUS SA w sprawie połączenia sporządzonych zgodnie z Art 501 KSH.

Wraz z raportem Spółka przekazuje następujące załączniki:

1) Plan Połączenia Spółek;

2) Załącznik 1 - Projekt Uchwały NWZA COMP w sprawie połączenia spółek;

3) Załącznik 2 - Projekt Uchwały NWZA NOVITUS w sprawie połączenia spółek;

4) Załącznik 3 - Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej COMP SA;

5) Załącznik 4 - Ustalenie wartości majątku NOVITUS;

6) Załącznik 5 - Oświadczenie o stanie księgowym COMP;

7) Załącznik 6 - Oświadczenie o stanie księgowym NOVITUS;

8) Sprawozdanie finansowe NOVITUS SA na dzień 30.11.2010 roku;

9) Sprawozdanie finansowe COMP SA na dzień 30.11.2010 roku;

10) Sprawozdanie Zarządu COMP SA uzasadniające połączenie

11) Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie

Załączniki:

Plik;Opis

Plan_polaczenia.pdf;Plan Połączenia Spółek

Zalacznik_1_Projekt_NWZA_Comp.pdf;Projekt Uchwały NWZA COMP w sprawie połączenia spółek

Zalacznik_2_Projekt_NWZA_Novitus.pdf;Projekt Uchwały NWZA Novitus w sprawie połączenia spółek

Zalacznik_3_Projekt_Comp_statut.pdf;Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej COMP S.A.

Zalacznik_4_wartosc_majatku_Novitus.pdf;Ustalenie wartości majątku Novitus

Zalacznik_5_oswiadczenie_Comp.pdf;Oświadczenie o stanie księgowym COMP

Zalacznik_6_oswiadczenie_Novitus.pdf;Oświadczenie o stanie księgowym Novitus

Novitus_30_11_2010.pdf;Sprawozdanie finansowe Novitus S.A. na dzień 30.11.2010 roku

COMP_30_11_2010.pdf;Sprawozdanie finansowe COMP S.A. na dzień 30.11.2010 roku

Sprawozdanie.Zarządu_COMP_501_ksh.pdf;Sprawozdanie Zarządu COMP S.A. uzasadniające połączenie

Sprawozdanie_Zarządu_Novitus_501_ksh.pdf;Sprawozdanie Zarządu Novitus S.A. uzasadniające połączenie


Bogusław Łatka - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: comp | Novitus SA | Comp SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »