Reklama

PMPG (PGM): Plan trzyletni dla AWR WPROST - spółki w GK PMPG SA - raport 35

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent), podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe dla AWR Wprost, spółki zależnej Emitenta, stanowiącej obecnie

strategiczne aktywo Grupy Kapitałowej PMPG S.A - które w sposób znaczący wpłynie na rozwój modelu biznesowego całej grupy.

PMPG SA nabyła udziały w spółce AWR Wprost w dniu 28 grudnia 2009. Spółka została poddana intensywnemu procesowi restrukturyzacji i planowania stabilnych, konserwatywnych planów rozwoju, mogących stanowić podstawę do dalszego rozwoju na inne pola eksploatacji.

Reklama

I. Szacunkowe wyniki oraz okres, którego dotyczy prognoza:

Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A., przekazuje do publicznej wiadomości opracowane szacunki otrzymane od spółki zależnej AWR Wprost na lata 2010-2013 r.:

W tys. PLN 2009 P2010 P2011 P2012 P2013

Przychody ze sprzedaży 35 111 35 596 41 180 43 358 46 143

Koszty operacyjne 40 022 29 862 38 334 39 439 39 894

w tym promocja i sprzedaż 6 268 15 104 15 330 15 079

EBITDA -4 910 5 734 2 846 3 919 6 250

Zysk brutto -9 622 5 540 2 043 3 081 5 574

II. Podstawy i istotne założenia prezentowanych szacunków oraz sposób monitorowania

Podstawą prezentowanych szacunków jest przyjęty plan finansowy dla AWR Wprost na lata 2010 - 2013 r. Zgodnie z planem:

- AWR Wprost zwiększy udział w rynku reklamy tygodników opinii z 19% w 2010 r.

do 28% w 2013 r.

- Wzrost sprzedaży AWR Wprost wynika głównie ze wzrostu przychodów z Internetu, restrukturyzacji dokonanej w 2010 r. oraz nakładów marketingowych na lata 2011-2012 r.

- Wzrost sprzedaży reklamy pomiędzy 2010 r. a 2011 r. wynosi o 18%, a sprzedaży egzemplarzowej -

o 11%. Wysokie wzrosty są uzasadnione słabszymi wynikami I półrocza 2010 r. - w tym okresie w Spółce prowadzona była restrukturyzacja. W kolejnych latach przychody z reklamy będą rosły o 2%, a ze sprzedaży egzemplarzowej - o 6% rocznie.

- AWR Wprost planuje wzrost sprzedaży internetowej średnio o ok. 70% rocznie, do poziomu

3,1 mln w 2013 r.

- Marża brutto w latach 2010-2013 r. wzrośnie od ok. 50% do 58%, z czego największy wzrost będzie miał miejsce w 2011 r. Wpłynie na to przeprowadzona w 2010 r. redukcja kosztów bezpośrednich.

- Spadek zysku w 2011 r. pomimo wzrostu przychodów spowodowany jest zwiększonymi nakładami na marketing i zmianami w strategii sprzedaży.

- Prezentowane dane nie zawierają danych z transakcji barterowych, które zwiększą przychód

o ok. 20-30%, pozostając jednocześnie neutralne dla wyniku netto.

Prognoza została sporządzona przy założeniu:

- braku istotnych zmian w sytuacji makroekonomicznej i politycznej oraz przepisach prawa,

które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Spółki,

- braku istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, których Zarząd Emitenta nie mógł przewidzieć oraz oszacować ich skutków finansowych,

- w prognozie wyników finansowych założono, że w latach 2010 - 2013 nie wystąpią istotne zmiany mające negatywny wpływ na rynek, na którym Emitent prowadzi działalność.

III. Okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty opublikowanych szacunków

Emitent będzie na bieżąco dokonywał oceny możliwości realizacji powyższych szacunków, co najmniej

raz na 6 miesięcy, prezentując stanowisko w tym zakresie w publikowanych raportach finansowych

lub bieżących spółki. Ewentualna korekta opublikowanych szacunków będzie sporządzana po opublikowaniu raportów okresowych.
Michałó M. Lisiecki - Prezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »