Reklama

REINO (RNC): Planowana transakcja odwrotnego przejęcia (‘reverse merger’) spółki zależnej WDM Capital S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent”, "Spółka”) informuje o zamiarze realizacji transakcji odwrotnego przejęcia (‘reverse merger’) spółki zależnej WDM Capital S.A., w wyniku której większościowym akcjonariuszem dominującym spółki WDM Capital S.A. (pośrednio poprzez podmioty zależne) będzie Pan Piotr Sieradzan, WDM Capital S.A. docelowo zmieni nazwę na Everest Investments S.A. oraz przejmie kontrolę nad spółką Everest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a wszystkie dotychczasowe aktywa i zobowiązania spółki WDM Capital S.A. zostaną przeniesione do spółki zależnej Domu Maklerskiego WDM S.A. – WDM Inwestycje Sp. z o.o.

Reklama

W związku z planowaną transakcją odwrotnego przejęcia (‘reverse merger’) WDM Capital S.A., Emitent informuje o zamiarze zbycia w styczniu 2015 r. poza Grupę Kapitałową Emitenta (dalej: "Grupa”) większościowy pakiet akcji spółki WDM Capital S.A. stanowiących ok. 65,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.

W tym celu Emitent w porozumieniu ze swoimi spółkami zależnymi zamierza podjąć szereg czynności, które będą zmierzać do zbycia ww. pakietu akcji spółki WDM Capital S.A. poza Grupę oraz przeniesienia posiadanych obecnie przez WDM Capital S.A. aktywów finansowych oraz zobowiązań do spółki w 100% zależnej od Emitenta, tj. do spółki WDM Inwestycje Sp. z o.o.

W pierwszej kolejności Dom Maklerski WDM S.A. obejmie udziały nowej emisji spółki WDM Inwestycje Sp. o.o. i pokryje je wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci 11.400.000 akcji spółki WDM Capital S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł stanowiących obecnie łącznie ok. 87,69% udziału w kapitale zakładowym i ok. 90,83% w ogólnej licznie głosów WDM Capital S.A. W wyniku powyższej transakcji podmiotem bezpośrednio dominującym wobec WDM Capital S.A. stanie się spółka zależna Emitenta WDM Inwestycje Sp. z o.o.

Równocześnie nastąpi zbycie przez WDM Capital S.A. wszystkich posiadanych aktywów finansowych oraz należności do spółki WDM Inwestycje Sp. z o.o. wraz z przejęciem przez WDM Inwestycje Sp. o.o. wszelkich zobowiązań WDM Capital S.A. W wyniku ww. transakcji spółka WDM Inwestycje Sp. o.o. będzie w posiadaniu wszystkich aktywów oraz zobowiązań, które dotychczas posiadane są przez WDM Capital S.A. Zamiarem Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. jest kontynuowanie działalności inwestycyjnej, która dotychczas realizowana była przez WDM Capital S.A. poprzez spółkę WDM Inwestycje Sp. z o.o.

W następnej kolejności planowana jest zamiana wszystkich akcji imiennych spółki WDM Capital S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz przeniesienie z WDM Inwestycje Sp. z o.o. na rzecz "spółki celowej” tj. spółki zależnej od WDM Inwestycje Sp. z o.o. (obecnie WDM Inwestycje Sp. z o.o. nie posiada takiej spółki – planuje się jej założenie lub też nabycie 100% udziałów spółki celowej) łącznie ok. 8.567.000 akcji WDM Capital S.A. stanowiących ok. 65,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki WDM Capital S.A. (po zamianie akcji imiennych WDM Capital S.A. na akcje na okaziciela) W wyniku ww. transakcji spółka celowa będzie posiadać 8.567.000 akcji WDM Capital S.A. stanowiących ok. 65,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki WDM Capital S.A.

W następnej kolejności zamiarem spółki WDM Inwestycje Sp. o.o. będzie sprzedaż 100% udziałów spółki celowej na rzecz podmiotu spoza Grupy Kapitałowej DM WDM S.A., tj. spółce zależnej od Pana Piotra Sieradzana. W wyniku tej transakcji Pan Piotr Sieradzan pośrednio poprzez spółkę swoją spółkę zależną oraz spółkę celową stanie się podmiotem dominującym wobec WDM Capital S.A.

Ponadto w wyniku ww. transakcji spółka WDM Inwestycje Sp. o.o. będzie w posiadaniu wszystkich aktywów oraz zobowiązań, które dotychczas posiadane były przez WDM Capital S.A.

O realizacji kolejnych kroków związanych z ww. planowanym zbyciem pakietu kontrolnego akcji spółki WDM Capital S.A. poza Grupę oraz przeniesienia posiadanych obecnie przez WDM Capital S.A. aktywów finansowych oraz zobowiązań do spółki w 100% zależnej od Emitenta, tj. do spółki WDM Inwestycje Sp. z o.o. Emitent będzie informował kolejnymi raportami bieżącymi.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2013 r. Nr 0 poz. 1382, z późn. zmianami)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-23Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-12-23Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-12-23Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu
2014-12-23Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »