Reklama

RANKPROGR (RNK): Planowane zamiany w Statucie Emitenta - raport 34

Raport bieżący nr 34/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: "Emitent”) w związku z zamierzoną zmianą Statutu Emitenta przekazuje informacje o proponowanych zmianach Statutu Emitenta, których dokonanie planowane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Rank Progress S.A. w dniu 26 czerwca 2015 r. (dalej: "ZWZA").

Reklama

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 23/06/2015 zmienia § 3 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i nie więcej niż 5.058.355,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,

b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,

c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,

d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,

e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500,

f) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 13.400.000 (trzynastu milionów czterystu tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 13.400.000.”

nadając mu następujące brzmienie:

"3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 3.718.355,00 zł (trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:

a) 12.750.960 (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 12.750.960,

b) 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 03.500.000,

c) 16.250.960 (szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 16.250.960,

d) 4.643.130 (cztery miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 04.643.130,

e) 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 00.038.500.”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 24/06/2015 zmienia § 3 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"Akcje serii A1 oraz serii A2 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”

nadając mu następujące brzmienie:

"Akcje serii A1 są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu na Walnym Zgromadzeniu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 25/06/2015 zmienia § 5 ust. 6 Statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.”

nadając mu następujące brzmienie:

"W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez innego upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej.”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 26/06/2015 zmienia § 6 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu”

nadając mu następujące brzmienie:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym”

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rank Progress S.A. w Legnicy uchwałą nr 27/06/2015 wykreśla § 6 ust. 6 pkt 12 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

"wyrażanie zgody na zawarcie przez członka Zarządu jakiejkolwiek umowy lub uzyskanie jakiegokolwiek świadczenia od Spółki i jakiegokolwiek podmiotu powiązanego ze Spółką”

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28Jan MroczkaPrezes ZarząduJan Mroczka

Dowiedz się więcej na temat: Nieplanowane

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »