Reklama

POLICE (PCE): Planowane zaoferowanie akcji nowej emisji Spółki nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki

Raport bieżący nr 74/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r., w związku z zakończeniem w dniu 9 grudnia 2019 r. okresu przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru lub zapisów dodatkowych na akcje Spółki w ramach prowadzonej przez Spółkę oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Oferta”) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda ("Akcje Nowej Emisji”), Zarząd Spółki postanowił o zaoferowaniu wybranym inwestorom stosownie do art. 436 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, ze zm.), tj. Akcji Nowej Emisji nieobjętych w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych, w drodze oferty, która nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze zm.).

Reklama

Zarząd Spółki postanowił, że: (i) zaoferuje wybranym inwestorom do 60.824.232 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści dwie) Akcji Nowej Emisji nieobjętych zapisami w wykonaniu prawa poboru lub zapisami dodatkowymi i nieprzydzielonych w ramach Oferty oraz (ii) Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane wybranym inwestorom po cenie nie niższej niż 10,20 PLN za jedną Akcję Nowej Emisji, na zasadach i zgodnie z harmonogramem określonym w zaproszeniu do składania zapisu wystosowanym przez Zarząd Spółki do wybranych inwestorów.

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji subskrybowanych w ramach Oferty zostanie określona po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. technicznego przydziału Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-20Włodzimierz ZasadzkiWiceprezes Zarządu
2019-12-20Tomasz PanasWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »